Eidsvoll ref.2014

Referat fra Eidsvoll-turen 31.august 2014

Ca.45 forventingsfulle PAF'ere møttes tidlig en søndag morgen utenfor Oslo S for å tiltre denne dagsturen som foregikk med buss. Sjåføren hette Arne, og da måtte det jo bare bli en trygg og hyggelig tur! - Tre deltagere møtte oss senere i egen bil.

Trafikken var minimal, så farten var upåklagelig nordover på E6, hvor vi etter rimelig tid ankom Gamle Nebbenes Kro, hvor det var bestilt en Frokosttallerken til oss. Den sto ferdig på bordet da vi ankom, med egg, sild, flere sorter pålegg og kafffe, te, m.m.. En hyggelig stund, hvor vi også fikk skravlet en del!

På andre siden av "Trondhjemsveien" lå Eidsvollsbygningen i all sin prakt og bare ventet på oss!

Før vi gikk til guided omvisning ble vi geleidet til en filmsal i Wergelands Hus (ved siden av Eidsvollbygningen), som viste oss en flott film hva dagens ungdom mener er viktige verdier for mennesker i et demokrati. Flott film!

Deretter gikk vi inn i Bygningen hvor vi ble delt i 2 grupper à maks. 25 personer, og med hver sin flinke guide! Vi fikk historien fra og med Napoleonskrigene og stormaktsavtalene hvor Norge skulle avstås til Sverige med tvang, og den danske prins Christian Frederiks forsøk på å komme stormaktene i forkjøpet. Det startet med stormannsmøtet på Eidsvoll i februar 1814, og fart i sakene ble det da de folkevalgte – 112 menn – møttes her 10.april. Som alle vet kulminerte dette 17.mai 1814 da samtlige folkevalgte undertegnet den nye grunnloven!

Det var en STOR opplevelse å sitte i den samme salen, på de samme benkene, og se på den samme utsmykningen, som de 112 folkevalgte gjorde i 1814! Vi fikk også se den delen av huset hvor prins Christian Frederik bodde i disse dramatiske ukene. Jeg fikk stor respekt for ham, da vi ble fortalt at han hver kveld inviterte en gruppe folkevalgte til middag, og at han valgte de ut i strikt alfabetisk orden – uansett rang og verdighet!

Vi fikk tilslutt omvisning i kjelleren hvor kjøkkenet lå, med den store grua, som ble brukt til å koke og steke all maten - for en jobb – for en tålmodighet!

Deretter fraktet bussen oss videre – gjennom Eidsvoll sentrum – til Stein Skole i Nes på Romerike som i dag er et flott skolemuseum. Der ble vi også guidet av 2 flinke og lokale entusiaster. Vi ble fortalt at skolen ble utsmykket på 1930-tallet av kjente, norske kunstnere etter idé av lærer Erling Elverhøy og forfatteren Ingeborg Refling Hagen. Sistnevnte hadde mange kontakter i det norske kunstnermiljøet og overtalte disse til å smykke ut skolen med malerier og dekorasjoner, alt gjort gratis! De mest kjente av disse kunstnerne var Reidar Aulie, Dagfinn Werenskiold og Henrik Sørensen, men mange andre var også involvert.

Skolen kalles også "Eventyrskolen" bl.a. grunnet Reidar Aulie's maleri av en ridende Henrik Wergeland i eventyrskogen med mange barn etter seg, som dekket hele bakveggen i klasserommet "Storskolen". Det var bare 2 klasserom på skolen: det ene rommet ble kalt "Storskolen" og var for elevene i de 4 øverste klassene. Og så "Småskolen" for de yngste barna.

Et dypt inntrykk gjorde alle de kloke ordspråkene og sitatene fra Wergeland og andre, som f.eks: "Bokhyllen er den stige hvorved du kan bli din overmanns like". Hensikten med denne utsmykningen var å gi elevene inspirasjon til å jobbe kreativt mot et livsmål!

Skolen stilte også strenge krav til elevene, f.eks. hva som var friske barns normale sengetid: kl.8 for en 8-åring, kl.9 for en 12-åring og kl.10 for en 16-åring. Det var også oppslag om orden og oppførsel, og om behandling av skolens pulter og annet utstyr. Det var f.eks. strengt forbudt å skjære i pulter, benker eller vegger, også å skrive direkte på disse.

Noe for dagens unge?

Etter denne meget interessante omvisningen gikk bussturen nord- og østover for middag og sosialt samvær. Dette foregikk på Slobrua Gjestegård, som ligger øst for Skarnes langs E16.

Meget hyggelig dette også! Men Skarnes' mest berømte sønn dukket dessverre ikke opp!

Så gikk bussen tilbake til Oslo S, og noen av oss var noe skeptisk til trafikken en søndag ettermiddag, men turen gikk helt køfritt!

En meget hyggelig og innholdsrik dag! Og takk til Styret!

Arne P. Bentel, sekretær og turdeltager