2014-05

Medlemsbrev nr.5/2014

Grålum 28. oktober 2014

Til medlemmene !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra Medlemsmøtet 22. oktober 2014

Referatet fra medlemsmøtet følger vedlagt.

Til medlemsmøtet var også Hege Amundsen, leder i "Farmasøyter Uten Grenser" (FUG) invitert til å fortelle om organisasjonen og dens virksomhet (se referatet). Hun delte også ut skjema for innmelding i organisasjonen. Dette skjemaet er vedlagt her, og det kan gjenfinnes på deres internett-hjemmeside: fugnorge.no. Dersom man velger å melde seg inn, kan man få kontingenten automatisk trukket med autogiro. Skjema for dette er også vedlagt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Julelunsj onsdag 26.november 2014

på Scandic (tiidl.Rica) Victoria Hotel, Oslo

Styret minner om julelunsjen som har blitt vårt mest populære arrangement. Den arrangeres også i år på samme sted: Scandic Victoria Hotel, Rosenkrantsgt. 13, Oslo fra kl.14 til kl.17.

OBS! Hotellet er det samme, men heter nå Scandic. Prisen er kr.360,- pr.person som inkluderer dessert og kaffe og te. Annen drikke kan bestilles og betales direkte til servitør.

Påmeldingsfristen er forlenget til 10.november 2014.

Påmelding foregår slik: ved å betale kr.360,- pr.person til PAF’s bankkonto

6003 05 05053. Husk å oppgi navn og antall personer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hovedtur 4. - 11.mai 2015 - St. Petersburg

Det er pr. i dag påmeldt 37 deltagere, og det er en øvre grense på 45 deltagere. Så det er ennå noen ledige plasser! Reisebyrået har derfor utsatt fristen – se nedenfor.

Styret har fortløpende vurdert den politiske situasjonen og kommet til at ingenting tilsier at man skal avlyse turen. Den kan imidlertid avlyses kostnadsfritt inntil 1.februar 2015. Forsamlingen hadde ingen innsigelser mot dette.

Påmeldingsfristen er utsattt 7.november 2014 - Den sendes "4 Seasons Travel" – se turopplegg i forrige medlemsbrev. Påmeldingsskjema også vedlagt her.

Altså: Hele turen kan avlyses dersom situasjonen i Russland og naboland blir utrygg. Og den avlyses da kostnadsfritt for hele gruppen innen 1.februar 2015.

For Styret

Arne P. Bentel

(sign.)

Vedlegg: Referat fra Medlemsmøtet 22/10-14

Påmeldingsskjema til tur til St. Petersburg

FUG invitasjon til medlemskap

FUG skjema for autogiro for kontingent