2023-06

MEDLEMSBREV NR 6 - 2023


UTENLANDSTUREN 2024

Som meldt i Medlemsbrev nr. 4 / 2023, har styret i PAF bestemt at neste tur går til;

                             Tyskland / Østerrike: Bayern, Berchtesgaden & Salzburg

Med den gode erfaringen som vi hadde med Fram Arrangement på turen til Baskerland 2023, har styret holdt fast ved denne turoperatøren også for kommende tur.

      Turen er i perioden onsdag 5. juni til onsdag 12. juni 2024

Det vises til vedlagte turprogram. Henvendelser om turopplegget og påmelding skjer til Fram Arrangement ved Britt Lærdal-Øyo.

   

Påmeldingsfrist: 23. oktober 2023


Som tidligere annonsert, er påmeldingsprosedyren nå endret. De som ønsker å delta, melder seg på innen tidsfristen. Skulle turen da vise seg å bli overtegnet, benyttes loddtrekning blant de påmeldte foretatt av styret i PAF. Se avsnittet PÅMELDING i programmet.INVITASJON TIL JULELUNSJ

Det arrangeres julelunsj for medlemmene på samme sted som i fjor, dvs. 

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo, 

tirsdag 21. november kl. 14.00 til 16.30

Bindene påmelding ved innbetaling av kr 530,- pr person enten via bankkonto 6003.05.05053 eller VIPPS nr 55 88 20.

Påmeldingsfrist: 7. november 2023

Vi håper på et stort oppmøte.

Rolf Hermansen                                                                       Per Kristian Faksvåg

president (sign.)                                                                       sekretær (sign.)