2015-01

Til medlemmene !

Medlemsbrev kan gjenfinnes på vår hjemmeside: www.pafnorge.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styret har planlagt følgende aktiviteter i 2015:

Årsmøtet for 2014 avholdes tirsdag 10.februar 2015 - se vedl. årsmøtepapirer med innkalling etc.

Fristen for medlemmene til å fremsette forslag til årsmøtet gjennom Styret utløp 31.desember 2014 i henhold til lovendring gjort på siste årsmøte.

Husk påmelding pga. koldtbordet!

Lunsjmøte, vår

Det blir holdt medlemsmøte mandag 20.april 2015

Thon Hotel Stefan er dessverre stengt grunnet ombygging. Vi kommer derfor tilbake med mer informasjon om møtested, men noter denne datoen.

Vi har invitert Nina Refsum som foredragsholder, som vil snakke om den nye Kjernejournalen.

Vårtur

Årets vårtur går på St. Petersburg i tidsrommet 4. - 11.mai 2015. Turen hadde påmeldingsfrist 10.november 2014, og den er fulltegnet med 40 deltakere.

Andre og senere arrangementer

Styret er i tidlig planlegging av et lunsjmøte også på høsten. Nærmere info senere på våren.

Julelunsjen som vi har hatt i 3 år, har blitt vårt mest populære arrangement. Så styret tar sikte på å gjenta dette, på samme sted, onsdag 25.november 2015 på Scandic Victoria Hotel, Oslo.

Styret vil i løpet av denne våren starte planlegging av vårtur i 2016. Vi har tidligere mottatt Reiseønsker som vi har i mente, men vi mottar gjerne flere.

For Styret

Arne P. Bentel

(sign.)

Vedlegg:

Årsberetning for året 2014