2022-01

MEDLEMSBREV NR 1 2022


Hei alle sammen!

I forbindelse med Julelunsjen i fjor nevnte Presidenten at Årsmøtet i 2022 skulle avholdes 9.

februar. Det blir ikke tilfelle. For det første var det problemer med møtelokale. For det annet

var det fram til 14. januar kun tillatt med 20 personer i samme lokalet .Vi måtte i god tid før

dette derfor bestemme oss for om vi skulle beholde de lokalene som var bestilt, med

muligheten for å tape kr 5000,- om vi avbestilte mindre enn 4 uker før avtalt dato. På det

tidspunktet vi hadde styremøte, var det usikkerhet om hvor mange vi kunne være i samme

lokale. Vi «gamblet» derfor ikke og avbestilte lokalene, samtidig som vi fant nye som er

rimeligere og for oss mer passende.

De nye lokalene som vi heretter vil benytte er LABORATORIET, de gamle lokalene til AL

i Harbitzalleen 3.

Dato for Årsmøte er satt til 16. mars og tidspunkt er kl. 16.

Årsmøtepapirene (års-referat, årsregnskap, og valgkomiteens innstilling etc) vil sendes medlemmene i god tid.


Med hilsen

Armand Fjeld

(sekr.)