2018-03

PENSJONERTE APOTEKERES FORENING ORG.NR 995 476 967

-- Stiftet 1959 -

v/sekretæren Armand Fjeld, Gloppeåsen 4, 3261 Larvik

e-post : laifj@online.no - tlf : (+47) 950 39 167

___________________________________________________________________________________________

Larvik, 04,06,18.

Medlemsbrevet kan gjenfinnes på vår hjemmeside :www.pafnorge.no

VÅRMØTET

Ble avholdt 18. april i Apotekforeningen lokaler i Slemdalsveien kl 13.00

Til sted var 22 medlemmer inklusive 4 fra styret.

Foredragholder var professor emeritus Jan Erik Solheim med tema om klima:

"Naturlige variasjoner - det er sola som bestemmer". Som en av mange forskere innen klimaforskning leste Jan Erik klimarapporten som var grunnlaget for at Al Gore fikk Nobelprisen for sitt engasjement for klima. Sammen med mange andre kom de fram til at rapporten hadde så mange feil og mangler at de dannet en gruppe som kaller seg Klimarealistene for sammen å kunne gå rapporten i møte. De baserer seg på vitenskapelige målinger som er anerkjente frie data.

Med sin bakgrunn som astrofysiker i over 40 år sier Jan Erik, som de andre Klimarealistene at vi går mot et koldere enn et varmere klima på kloden. Basert på målinger fra 1860 og fram til i dag var 2017 det tredje varmeste året på denne perioden på 158 år, målt i gjennomsnitt for kloden og temperaturen vil svinge med kaldere og varmere perioder etter som aktiviteten av solflekker på sola varierer.

Flere tilhørere fikk kanskje litt å tenke på etter dette for det er jo opplest og vedtatt at det skal bli varmere noe vi i syd synes å merke.

VÅRTUREN 2018

Vår tur til Irland er gjennomført og vi kan vel si at vi hadde værgudene med oss. 4 timers regn på 8 dager er ikke vanlig i Irland!!! Selv om jeg er inhabil i dette tilfellet så vil jeg våge meg til å si at det ble en bra tur og alle kom hjem uten men.

HØSTTUREN

Den blir arrangert den 28. august.. Turen går først til Hokksund hvor vi får en frokost buffet . Så går turen videre til Kistefoss med omvisning i kunsthallen, mens vi ser oss om på sliperiet og omgivelsene på egen hånd. Middagen vil bli servert på Ås Gård, kjent for sin gode mat, men også som maleren Fearnleys hjemsted. Så også her blir det litt å se på. Påmelding til Kjellbjørn Rusten innen 10. august og innbetaling av kr 1350,- per person til PAF's bankkonto 6003.05.05053

HØSTMØTET

Dato er fastsatt til 17. oktober med tema: Norsk Farmasihistorisk Museum v/Inger Lise Eriksen. Sted er ikke fastsatt , men vil bli mest mulig sentralt. Knut Erik avklarer og medlemmene vil bli underrettet.

JULELUNSJEN

Vi gjentar det vi gjorde i 2017, dvs den avholdes på Ton Hotell Opera. Tidspunkt er fastsatt til 28. november. Klokkeslett er ikke avklart, men vil bli annonsert.

VÅRTUREN 2019

Styret har bestemt seg for Portugal, nærmere bestemt byene Porto og Estoril med utflukter, blant annet med en dags elvecruise. Tidsrommet er 19. til 27. mai og reisen har helpensjon, dvs. måltidene fra første kveld til siste frokost er med. Ikke usannsynlig at vin smaking er inkludert. Turleverandør er Vista Travel.

Armand Fjeld , sekr.

(sign)