2024-02

MEDLEMSBREV NR 2 - 2024

Invitasjon til Vårmøtet i PAF

Vedlagt følger invitasjon til Vårmøtet den 16. april på Farmasiet, Vestby. Møtet er et samarbeid mellom NFF-Pensjonistforum og PAF. 

Merk at påmeldingsfristen er innen den 5. april.

Vi ønsker velkommen til Vårmøtet.

Hilsen 

Styret i PAF