2020-01

MEDLEMSBREV NR 1 FOR 2020


Medlemmene innkalles herved til Årsmøtet for 2019 som vil avholdes i Norges Apotekforenings lokaler i Slemdalsveien 1, den 12. februar kI 16.00


AGENDA FOR ÅRSMØTET


1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av medlem til å underskrive protokollen

5. Årsberetning

6. Regnskap

7. Budsjett

8. Valg

9. Innkomne saker


Styret opplyser samtidig at det ikke vil bli noen endring i kontigenten for 2020.


Etter at Årsmøtet er ferdig vil det bli et faglig foredrag ved farmasøyt Torgeir Heen som vil ta for seg Weiders Farmasøytiske Fabrikk, WEIFA' s historie.

Deretter vil kvelden avsluttes med et koldtbord. De som vil delta på dette må melde seg på ved å betale til PAF's konto 6003.05.05053 kr 300. Husk å oppgi navn.


Vel møtt


Armand Fjeld

(sekr.)