Startside


PAF - Pensjonerte Apotekeres ForeningForeningen ble opprettet 9. november 1959.

Foreningen består av pensjonerte apotekere og har til formål å ivareta pensjonerte apotekeres interesser og å bidra til en aktiv og sosial pensjonisttilværelse.

Foreningen har idag (31.12. 2019) 151 medlemmer.


Styret i PAF valgt 16.mars 2022

President:

Wenche Aulie Olsen

Løvenskiolds gate 12A

0260 OSLO

E-post: wencheaulie@gmail.com

Tlf: 474 55 528


Styremedlem:

Rolf Hermansen

Østre Totenveg 109 C

2816 Gjøvik

tlf: 911 32 440

e-post: rolherm@online.no


Sekretær:

Armand Fjeld

Gloppeåsen 4

3261 LARVIK

E-post: laifj@online.no

Tlf: 950 39 167


Styremedlem:

Anne Lise Norheim

Postboks 137

3541 NESBYEN

E-post: annelisenorheim@gmail.com

Tlf: 901 06 061

Varamedlemmer

Marit H Uhlving

Sagadammen 3

0884 OSLO

tlf:994 50 107

E-post: marituh@online.no


Per Kristian Faksvåg

Klokkelia 30A

3531 Krokkleiva

tlf: 91599684

E-post: pkfaksvag@gmail.com


Valgkomite

Karl Arne Wærnhus

Elisabeth Laake

Per Steinar LundWebadresse: www.pafnorge.no