2015-04

Medlemsbrev nr.4/2015

Grålum 29. sept. 2015

Til medlemmene !

Medlemsbrev kan gjenfinnes på vår hjemmeside: www.pafnorge.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlems- og lunsjmøte

Det innkalles herved til medlems- og lunsjmøte

onsdag 14.oktober 2015 kl. 1300 i 5.etasje i Apotekernes Hus, Majorstua, Oslo.

Vi får et foredrag av Seniorrådgiver i Legemiddelverket Ine Blankenberg Rusten, som vil fortelle om sitt arbeidsfelt: Legemidler til barn, som det nå arbeides med i Legemiddelverket. Tittel for foredraget:

"Utvikling og godkjenning av legemidler til barn i henhold til EU forordningen. Modellinformert utvikling av legemidler."

Ca. kl.14 blir det servering av snitter med kaffe/te/mineralvann i kantinen, pris kr.110,- pr.person, som betales kontant til kassereren ved ankomst – vi ønsker minst mulig veksling!

ALTSÅ INGEN FORHÅNDSPÅMELDING!

En tilleggs-godbit: Det blir på dette møtet mulig å kjøpe boken

"Bidevind. Ragnar Mørks liv og virke"

skrevet av Unni Mørk og gitt ut i 2006 – 100 år etter hans fødsel. Et restlager av boken er donert til Norsk Farmasihistorisk Museum, som selger den for kr.50,- pr.stk. Boken forteller om Ragnar privat, men også mye om livet i farmasien. Boken har mange fotografier – Ragnar var også en svært dyktig fotograf.

Vi kjenner alle til Unni og Ragnar og deres store innsats for Svaneapoteket, oppbyggingen av Svanelaboratoriet og ikke minst deres store interesse for Norsk Farmasihistorisk Museum, som de donerte betydelige summer til.

Museet har vært nødt til å rydde plass i sine lagre. Inger Lise Eriksen har derfor tatt dette initiativet overfor våre medlemmer. Pengene går selvfølgelig uavkortet til museet, som trenger hver krone!

OBS! Dersom du vil sikre deg ett eller flere eksemplarer av boken, så send en bestilling til sekretæren, helst på e-post: arnebentel@gmail.com. Men husk: Boken MÅ hentes der og da – på møtet!

####################################################################################

Julelunsj onsdag 25.november 2015

på Scandic (tiidl.Rica) Victoria Hotel, Oslo

Styret inviterer også i år til julelunsj som har blitt vårt mest populære arrangement. Den arrangeres på samme sted som i fjor: Scandic Victoria Hotel, Rosenkrantsgt. 13, Oslo fra kl.14 til kl.17.

Prisen er nå kr.390,- pr.person som inkluderer dessert og kaffe og te. Annen drikke kan bestilles og betales direkte til servitør.

Påmeldingsfristen er 1.november 2015.

Påmelding foregår slik: ved å betale kr.390,- pr.person til PAF’s bankkonto

6003 05 05053. Husk å oppgi navn og antall personer.

####################################################################################

Hovedtur 2016 til Gardasjøen

Styret har gjort avtale med Temareiser Fredrikstad AS om en 6-dagers tur til Gardasjøen i tidsrommet søndag 22.mai til fredag 27.mai. Program følger vedlagt. Der er også informasjon om påmelding, som gjøres direkte til Temareiser Fredrikstad AS.

OBS! Påmeldingsfrist er 1. november 2015.

Straks etter påmelding, vil Temareiser sende ut en faktura på depositum – ca.kr.3.000. Restbeløpet vil deretter forfalle 6 uker før avreise, ca. 10/04/2016.

Ad påmelding:

Man har valg mellom:

A. å sende et utfylt påmeldingsskjema pr. brevpost til Temareisers adresse.

B. sende en e-post til Temareiser (se skjemaet for e-post-adressen) med de nødvendige opplysninger.

C. Jeg sender også ut påmeldingsskjemaet til de av medlemmene som har e-post. De kan lagre det "tomme" skjemaet på sin PC, deretter fylle ut nødvendig informasjon, lagre pånytt, og så sende det som vedlegg til e-post til Temareiser.

Husk navn slik det står i passet.

For Styret

Arne P. Bentel