2019-04

PENSJONERTE APOTEKERES FORENING oRG.NR.995 476 967 -- stiftet 1959 -- v/ sekretæren, Armand Fjeld, Gloppeåsen 4, 3261 LARVIK e-post: laifi@online.no - tlf.: (+47)95039167 Larvik 12.06.

19 MEDLEMSBREV NR 4 2OI9

VÅRTUREN 2019 Portugal turen er giennomført og styret tror de som var med var godt fornøyde med opplegget fra Vista Travel. Se eget vedlegg med et referat.

Styret synes det hele fungerte så bra at vi har kontaktet samme reiseselskap for Vårturen 2020. Turen vil gå fra Basel i Sveits til Amsterdam i Holland ombord på elvebåt. Tidsrommet for turen vil være fra 30. april til 7 . mai. Se eget vedlegg om tur og påmelding. Påmeldingsfrist er 1. august. Vista Travel sier at om det er mange som vil med, så er det mulig med enda en flyavgang, for det er antall flyseter som er den begrensende faktor. Så tidlig ute som l. august skulle det være mye plass på båten. Blir det flere enn til I buss så leies det inn en til. På bakgrunn av disse uttalelser så tror sekretæren. at det blir plass til de som kan tenke seg å være med!

HØSTTUREN gar som tidligere nevnt til Lillehammer og omegn med en ovenatting med Din turpartner som turoperatør. Hele reisebeskrivelsen vedlegges. Som det her framgår så er påmeldingen direkte til Din Turpartner, gjerne på e-post, men for de som ikke har det bruk telefonen så sparer en tid på postgangen. Påmeldingsfrist er satt til 25. juli, men det kan gjøres justeringer fram til 28. som er absolutt siste frist.

HØSTMØTET Vil foregå i Apotekforeningens lokaler i Slemdalsveien den 16. oktober kl 14. Tema for dagen er: Falske legemidler . Foredragsholder vil være Jørgen Huse. Etter foredraget vil det som vanlig være anledning til å delta på en lunsj. Det vil sendes ut påminnelse om dette og pris for lunsj over sommeren.

JULE LUNSJEN Presidenten har søkt med lys og lykte og funnet et par steder i Kvadraturen i Oslo som begge har et fint opplegg for julelunsj. Styret ble enige om å prøve Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels Plass nr 7. Vi er også enige om 27. november som dato. Tidspunktet blir som før: fra kl 14 til kl 17. Vi kommer tilbake med kuvertprisen sammen med påminnelsen. Forøvrig ønskes alle medlemmer en god sommer!

Med hilsen

Armand Fjeld sekr.