2022-02

Larvik 24.0.2022MEDLEMSBREV NR 2 2022ÅRSMØTEINNKALLING


Årsmøte for Pensjonerte Apotekeres Forening avholdes 16. mars kl 14 i Laboratoriet,

AL’s gamle lokaler i Harbitzalleen 3, Oslo.

Av hensyn til bevertning ønsker Laboratoriet beskjed om antall som kommer slik at styret må ha beskjed senest onsdag 2. mars.

Bevertningen vil være Taco-buffet til kr 300,- inklusive kaffe.AGENDA FOR ÅRSMØTE

  1. Åpning av møtet med godkjenning av innkalling.

  2. Valg av møteleder, referent og 1 representant til å underskrive protokollen

  3. Godkjenning av saksliste

  4. Årsberetning

  5. Regnskap

  6. Fastsettelse av kontigent, samt budsjett for 2022

  7. Valg

  8. Innkomne forslag


Ad punkt 5. Revisors godkjenning foreligger ved Årsmøtet

Ad punkt 6. Styrets forslag til kontingent økes til kr 300,- grunnet at vi heretter må betale for lokalene,

Ad punkt 7. Det vises tilvalgkomiteens innstilling.

Ad punkt 8: Etter vedtektenes §4, punkt 4 stilles eventuelle forslag til Styret innen 31. desember forut for årsmøtet. Forslag er ikke innkommet.


Umiddelbart etter at Årsmøtet er ferdig, vil vi ha et medlemsmøte med foredrag av Henrik Schultz om Livsvitenskapsbygget.


Deretter bevertning


Vi ønsker medlemmene velkommen.


STYRET I PAF