2014-01

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Medlemsbrev nr.1/2014

Grålum 10.januar 2014

Til medlemmene !

Om denne oversikten skulle bli forlagt, kan de fleste av nedenstående informasjoner gjenfinnes på vår hjemmeside: www.pafnorge.no

Eller sekretæren kan sende et nytt eksemplar av medlemsbrevet pr. e-post!

Styret har planlagt følgende aktiviteter i 2014:

Årsmøtet for 2013 avholdes tirsdag 11.februar 2014 - se vedlagte årsmøtepapirer med innkalling etc.

Fristen for medlemmene til å fremsette forslag til årsmøtet gjennom Styret utløp 31.desember 2012 i henhold til lovendring gjort på siste årsmøte.

Lunsjmøte, vår

Det blir holdt medlemsmøte onsdag 23.april 2014

Thon Hotel Stefan er dessverre stengt grunnet ombygging. Vi kommer derfor tilbake med mer informasjon om møtested, men noter denne datoen.

Vårtur

Årets vårtur går på Elben i tidsrommet 24.-31.mai 2014. Turen hadde påmeldingsfrist 1.september 2013, og den er fulltegnet med 40 deltagere.

Andre og senere arrangementer

Styret er i tidlig planlegging av et høst-lunsjmøte. Nærmere info senere på våren.

Julelunsjen som vi har hatt i 3 år, har blitt vårt mest populære arrangement. Så styret tar sikte på å gjenta dette, på samme sted, onsdag 26.november 2014 på Rica Victoria Hotel, Oslo.

Styret vil i løpet av denne våren starte planlegging av vårtur i 2015. Vi har tidligere mottatt Reiseønsker som vi har i mente, men vi mottar gjerne flere.

For Styret

Arne P. Bentel

(sign.)

Vedlegg:

Årsmøtepapirer med innkalling etc.(Kun Årsberetning legges ut på nettet)