2023-07

MEDLEMSBREV NR 7 - 2023

INVITASJON TIL JULELUNSJ

Styret minner om påmeldingsfristen til julelunsjen på Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo, 

tirsdag 21. november kl. 14.00 til 16.30

Bindene påmelding ved innbetaling av kr 530,- pr person, enten via bankkonto 6003.05.05053 eller VIPPS nr 55 88 20, med påmeldingsfrist: 7. november 2023

REFERAT FRA HØSTMØTET DEN 26. OKTOBER 2023

Vedlagt følger referat fra møtet. Det var ca. 40 deltagere til stede.

ÅRSMØTE DEN 21. FEBRUAR 2024

Styret ønsker å informere om at årsmøtet finner sted den 21. februar, kl. 13.00. Nærmere informasjon, med årsmøtepapirer, vil bli sendt ut ila januar. Innkomne forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være Styret i hende innen 31. desember 2023.

I tillegg til årsmøtesakene, vil presidenten i FIF, Håvard S. Ebbestad, fortelle om Farmasihytta og restaureringen av den.

VÅRTUREN TIL BAYERN, BERCHTESGADEN OG SALZBURG

Det er 48 påmeldte deltagere til turen. Alle påmeldte får dermed plass.

ENDRING AV E-POST ADRESSE

Styret ber om at eventuell endring av e-post adresse blir meldt til PAF ved sekretæren.

Rolf Hermansen                                                                       Per Kristian Faksvåg

president (sign.)                                                                       sekretær (sign.)