Bli medlem


Søknad sendes på mail til kasserer,  pkfaksvag@gmail.com.

Den må inneholde hvor og når en har vært apoteker/driftskonstitusjonær.

Også etterlatt (enke/enkemann/samboer) etter medlem kan opptas som  medlem. Vedtak om slikt medlemskap fattes av Styret.