2021-02

PAF Medlemsbrev nr 2 2021

Hei PAF medlemmer!

Ved siste utsendelse av Medlemsbrev ble det i tillegg til innbydelse til cruise på Rhinen i 2022 etc. også bedt om innbetaling av kontigenten.

Så langt har kasserer registret ca 60 innbetalinger. Det samsvarer dårlig med en medlemsmasse på over 140!!. Derfor denne påminnelsen.

De som har betalt bes se bort fra denne mailen som sendes ut i 5 bolker. Sekretæren vil ta kontakt med en person pr bolk for å forsikre seg om at alle har fått mail. Systemet sier tildels fra om det er noe som ikke kan leveres, men det kan også være feil innskrevet adresse av sekretæren. Siste utsending hadde 4 som ikke kunne leveres. 3 var feil innskrevet og en hadde skiftet adresse. Disse er nå rettet.

Med hilsen

Armand Fjeld

(sekr.)