2018-02

Medlemsbrev nr 2/2018

Larvik 18.03.2018

Til medlemmene!

Medlemsbrev kan gjenfinnes på vår hjemmeside: www.pafnorge.no

------------------------------------------------------------------------------------------

VÅRMØTET

Medlemmene inviteres til vårmøte i Apotekforeningens lokaler den 18. april kl 13.

Tema for dagen vil være: Klimaendringene – naturlige variasjoner. Det er sola som styrer. V/professor emeritus Jan Erik Solheim, tidligere professor i astrofysikk, Universitetet i Tromsø

Etter foredraget vil det arrangeres lunsj kl 14 til en kuvertpris på kr 200,- . Påmelding ikke nødvendig, men det er ønskelig at de som betaler kontant har riktig beløp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IRLAND TUREN

Vår hovedtur i 2018 går som kjent til Irland. Turen er fullbooket med 53 deltaker inklusive reiseleder fra Escape (Jarl Johansen). Tidsrommet er 21. - 28. mai. Turen vil ta oss fra Dublin gjennom grevskapene Donegal og Ulster (Nord-Irland) med Belfast og tilbake til Dublin. Endringer i Euro'n utgjør pr dags dato ca kr 550,- ekstra pr. person i forhold til oppgitt pris, men Escape tar kr 170,- av dette slik at hver enkelt deltaker får et tillegg på kr 380,- på den totale turprisen. Euro'n står i skrivende stund i 9,65. Det tas fremdeles forbehold om endringer i valutaen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HØST TUREN

Styret arbeider med å få til en dagstur til Kistefoss museet. Vår gamle kjenning "Din Turpartner" blir kontaktet som arrangør. Dato er ennå ikke fastsatt. Mer om dette når vi har fått tilbakemelding fra Din Turpartner.

Styret har sett på mulige foredragsholdere til høstmøtet. Her er vi avhengige av andre lokaler enn de i Slemdalsveien for de skal pusses opp. Vi har en kontakt, men tid og sted er ikke fastlagt.

Det er derimot Julelunsjen. Dato blir 28. november og som i fjor på Hotell Opera så sett av datoen!

Neste års tur er også under arbeid og vi kommer tilbake med flere opplysninger når vi har noe konkret.

Armand Fjeld

(sign)

Vedlegg: Årsmøtereferatet