2024-04

MEDLEMSBREV NR 4 - 2024


Medlemskontingent 2024

Det er tid for innbetaling av kontingent for medlemskap i PAF. Kontingenten er kr. 300,- og kan innbetales på:

Kontonummer: 6003 05 05053 eller
Vipps nummer: 55 88 20

Husk å skrive navnet ditt.

Frist for innbetaling er den 20. juni.

Med vennlig hilsen
for styret i PAF

Per Kristian Faksvåg
Sekretær