2020-05

Larvik 1.10.2020

MEDLEMSBREV NR 5 2020

Hei PAF medlemmer!

Årets foreningsaktivitet har pent sagt vært laber. Vi fikk gjennomført Årsmøtet, men siden har

all aktivitet utenom styrets telefonkontakter vært kansellert.

Styret har derfor bestemt at det for året 2020 ikke skal kreves inn kontingent. Noen har allerede forhåndsbetalt og de har kasserer Anne-Lise Norheim kontroll på. De vil ikke bli

krevet for kontingent i 2021.

Det poengteres herved at den planlagte Julelunsjen er avlyst grunnet coronasituasjonen.

Vi håper og tror at vi kommer sterkere igjen en eller annen gang i 2021.

HILSEN

STYRET I PAF