2019-02

Larvik 26.03.2019

MEDLEMSBREV NR 2 2019

INNKALLING TIL VÅRMØTET

Det innkalles herved til PAF møte i Apotekforeningens lokaler onsdag den 3. april kl 14.

Dagens foredragsholder vil være Per Kristian Foksvåg fra Apotekforeningen som har kalt foredraget:

"Utvikling og implementering av tjenester i apotek"

Det vi si "Medisinstart", "Informasjon", for å nevne noen tjenester.

Som vanlig vil deltakerne kunne delta på en lunsj rett etterpå til kr 150,-

Foreningen har nå fått eget VIPPS nr 55 88 20 for dem som vil benytte denne betalingsformen, eller en kan betale kontant ved oppmøte (husk å ha med akkurat beløp så vi unngår vekslepenger).

VÅRTUREN

De som er påmeldt vil nå ha betalt inn det resterende beløp for turen som går til Portugal

i tidsrommet 22. til 29. mai med norsk reiseleder.

HØSTTUREN

Vi tar sikte på en overnattingstur til Lillehammer området, men kommer tilbake med mer utfyllende opplysninger både for dato og innhold.

HØSTMØTET

Styret arbeider med to forslag, det ene om "Falske legemidler", det andre om "Weifas historie". Da vi ennå ikke har konkludert kan vi heller ikke tidfeste møtet. Det avhenger av foredragsholderne, men vi tar sikte på onsdag 9. eller onsdag 16. oktober.

Også her vil vi komme tilbake med dato og innhold.

UTENLANDSTUREN 2020

Foreningen har vært mange steder og det begynner nå å bli vanskelig å finne nye land å reise til, selv om det selvfølgelig er mye å velge mellom i de land hvor vi har vært som vi ikke har sett. Styret jobber med 2 alternativer, men tar gjerne imot innspill fra medlemmene.

Knut Erik Christensen Armand Fjeld

(sign) (sign)