2014-02

Medlemsbrev nr.2/2014

Grålum 18.mars 2014

Til medlemmene !

Medlemsbrev kan gjenfinnes på vår hjemmeside: www.pafnorge.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlems- og lunsjmøte

Det innkalles herved til medlems- og lunsjmøte

onsdag 23.april 2014 kl. 1300 i 5.etasje i Apotekernes Hus, Majorstua, Oslo.

Vi får et foredrag av Inger Lise Eriksen, tidligere apoteker og styreleder i

Apotekforeningen, som har følgende tittel på sitt foredrag:

«Det norske apotek. Jeg ser tilbake og tenker høyt om fremtiden"

Ca. kl.14 blir det servering av snitter med kaffe/te/mineralvann i kantinen, pris kr.110,- pr.person, som betales til kassereren ved ankomst – vi ønsker minst mulig veksling!

ALTSÅ INGEN FORHÅNDSPÅMELDING!

Høst-tur i 1814-jubileets ånd

Styret har under planlegging en tur til Eidsvoldsbygningen i anledning 1814-jubileet. Vi har måttet handle raskt, da det er stor pågang på omvisninger der. Vi hadde valget mellom søndag 31.august eller en fredag i slutten av september. Vi har valgt søndag 31.august og har også bestilt godt og varmt sensommervær den dagen!

Vi er i ferd med å gjøre en avtale med Din Turpartner som ordner buss, omvisninger og to matpauser. Vi får omvisning først i den gamle Eidsvoldsbygningen og deretter i Wergelands Hus. Deretter går bussen videre til Stein Skole på Nes på Romerike. Det spesielle med denne skolen, er at den på 1930-tallet ble prydet innvendig med verker av så kjente kunstnere som Reidar Aulie, Henrik Sørensen og Christian Krogh. Etter omvisning her kjører vi til Slobrua gjestegård, hvor vi får en 2-retters middag og kaffe/te. Etter en opplevelsesrik dag går turen tilbake til Oslo sentrum.

Prisen på turen - "all inclusive" - vil ligge i området kr.750 - 850 pr.person. Mer info senere.

Senere arrangementer

Det kan også tenkes at vi tar et vanlig medlemsmøte i oktober. Dette kommer vi tilbake til.

Julelunsjen, som vi har hatt i 3 år, har blitt vårt mest populære arrangement. Så styret tar sikte på å gjenta dette, på samme sted, onsdag 26.november 2014 på Rica Victoria Hotel, Oslo.

Styret har startet planlegging av vårtur i 2015. Men vi er ennå veldig tidlig i denne prosessen.

Dersom noen medlemmer har idé til reisemål, så er vi veldig takknemlig for å få dette. Evt. forslag kan sendes til sekretæren pr.e-post: arnebentel@gmail.com eller pr.post til Ugleveien 10,

1712 Grålum, og jeg videresender straks til resten av styret.

For Styret

Arne P. Bentel

(sign.)

Vedlegg: Referat fra Årsmøtet 11.februar