2017-04

Medlemsbrev nr.4/2017

Grålum 11.oktober 2017

Til medlemmene !

Medlemsbrev kan gjenfinnes på vår hjemmeside: www.pafnorge.no

-----------------------------------------------------------------------------------

Vi hadde i dag et flott og interessant foredrag av Leif Rune Skymoen, daglig leder i Curida AS på Elverum (tidligere NAF-Lab). Tittelen på foredraget var ”Curida og utviklingen av norsk helseindustri”.

Referatet er vedlagt og vil også bli lagt ut på vår hjemmeside.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Julelunsj onsdag 22.november kl.1400

Arrangementet er på Thon Hotel Opera, ved Oslo S, på deres restaurant Scala. Det blir lunsjbuffet med julemat, men drikke ordner og betaler man selv. Vi har også bestilt sangunderholdning av det samme koret som vi har hatt besøk av de siste årene. Prisen er kr.365,- ekskl. drikke til maten.

Påmeldingsfristen er 1.november 2017.

Påmelding foregår slik: ved å betale kr.365,- pr.person til PAF’s bankkonto

6003 05 05053. Husk å oppgi navn og antall personer.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hovedtur 2018

Reisemålet blir altså IRLAND i mai 2018.

Turoperatøren er Escape Travel. Men – i skrivende stund har vi ennå ikke fått et endelig opplegg med en sikker pris. Foreløpig pris er kr.13.790 pr.person i dobbeltrom. Men da hotell ikke er endelig booket, så er denne prisen fortsatt ikke sikker. Escape’s priser bygger på 2017-priser og euro-kurs mellom kr.8,40 og kr.9,10.

Men datoene er sikre:

Utreise fra Oslo lufthavn mandag 21.mai 2018 kl.1310, retur fra Dublin mandag 28.mai 2018 kl.1510.

Vi har heller ikke fått beskjed om PÅMELDINGSFRIST. Men turopplegget som det er i dag, er vedlagt dette medlemsbrevet, men altså: antydet pris er IKKE sikker. Og påmelding vil antagelig skje direkte til Escape. (

Alle har fått tilsendt på e-mail en tur beskrivelse fra ESCAPE).

Av hensyn til påmelding til Julelunsjen sender vi derfor dette ut nå. Les, og kos dere!

Og nærmere informasjon kommer så fort vi får den til oss!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

ÅRSMØTE 2017

Ja, det er det vi kaller det, dette møtet hvor vi summerer opp aktivitetene for fjoråret!

Årsmøtet blir avholdt tirsdag 13.februar 2018 kl.1600 i Apotekforeningens møtelokale (det for tiden ”vanlige”). Så sett av dagen til dette, unngå Syden-turer! Men ta gjerne en Oslo-tur!

Det vil også bli et foredrag etter Årsmøtet, før vi går til et lekkert koldtbord ca.kl.1730!

Innkalling m.m. blir sendt ut innen fristen – 14 dager før årsmøtet.

For Styret

Arne P. Bentel

(sign.)

Vedlegg:

Referat fra Medlemsmøte nr.3/2017.

Turforslag til ISLAND fra Escape Travel

Referat medlemsmøte nr.3/2017 – onsdag 11.oktober 2017 kl.1300 i Apotekforeningens møterom i 5.etasje.

Til stede var 26 medlemmer, inklusive 4 av styrets medlemmer.

Presidenten ønsket velkommen og meddelte at muntlig medlemsinfo ville komme etter foredraget. Deretter introduserte Kjellbjørn Rusten dagens foredragsholder, Leif Rune Skymoen, daglig leder i Curida AS på Elverum (tidligere NAF-Lab). Tittelen på foredraget var ”Curida og utviklingen av norsk helseindustri”.

Han fortalte litt om sin egen karriere, for det meste i industrien, men han hadde også hatt mange korte vikariater på apotek. Han ble cand.pharm. i år 2000.

Fabrikken på Elverum ble bygget i 1974 av NAF, som da opprettet NAF-Laboratoriene a.s. Dette ble solgt til Hydro-Pharma, deretter gikk fabrikken over til Nycomed (årstall ble ikke nevnt). Så ble Nycomeds virksomhet delt i 2011 og Takeda overtok på Elverum. Takeda bestemte allerede i 2013 at fabrikken skulle nedlegges, og dette skjedde formelt i mars 2015. Det var da 200 ansatte på Elverum.

Men de ansatte tok ansvaret og samlet inn kapital og kjøpte bygningene, slik at CURIDA AS kunne åpnes 1.juli 2015. Erna Solberg klippet snoren! Hele 102 av de opprinnelig 200 ansatte ønsket å bidra med kapital, og de eier 100% av aksjene i morselskapet. Men i første omgang var det bare 60 personer som ble ansatt.

Curida hadde en nedtur rundt årsskiftet og måtte permittere 30 av sine 60 ansatte. Men etter god jobbing over noen måneder kunne de trekke tilbake permisjonene, bl.a. skyldtes permitteringen at en kunde mistet en del av sine salgskontrakter, og dette gikk utover Elverumsfabrikken. Men så kom denne kunden tilbake og ønsket større leveranser enn før! Dermed var denne krisen løst.

Men firmaet går ennå ikke med overskudd, og de må nok vente til slutten av 2018 før dette skjer. Dog har de allerede en omsetning på ca. 50 millioner kroner. Og de ansatte (eierne) har stor tålmodighet og tro på sin virksomhet. De får også stor og velbegrunnet skryt, både av kunder og offentlige institusjoner!

Skymoen fortalte at det er store endringer på gang, både i markeder og trender. Bl.a. er produksjon av legemidler i lavkostland, f.eks. i Asia, forbundet med så stor risiko når det gjelder det kvalitetsmessige samt korrupsjonsproblemer, at man ser heller etter produsenter i Europa, også i Norden og Norge. Heldigvis fokuseres det nå endelig på kvalitet og leveransesikkerhet. Trenden er også at produsenter i dag ”outsourcer” mye av det de gjorde tidligere i egne lokaler. Og her har Curida sin store mulighet.

Curida har klare og offensive mål for sin virksomhet, hvor de vil ta i bruk moderne innovasjon av produksjon av legemidler. Hittil har de spesialisert seg på 3 typer flytende, sterile legemidler i plastemballasje: Spray, Flaske og BFS (Blow, Fill, Seal).

Skymoen høstet varm og velfortjent applaus for sitt foredrag. Og presidenten takket ham også for et meget flott og interessant foredrag og overrakte en gave i "flytende" form.

Så fikk sekretæren ordet og informerte om neste års hovedtur, julelunsjen og neste årsmøte. Alt dette vil bli sendt ut i neste Medlemsbrev, sammen med dette referatet.

Deretter avsluttet presidenten lunsjmøtet - ca. kl.1340 og hele forsamlingen gikk til bords i Apotekforeningens kantine.

A.Bentel, sekretær