2014-03

Medlemsbrev nr.3/2014

Grålum 20.mai 2014

Til medlemmene !

Medlemsbrev kan gjenfinnes på vår hjemmeside: www.pafnorge.no

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høst-tur i 1814-jubileets ånd – MED LEDSAGERE

Styret har planlagt en tur til Eidsvollsbygningen i anledning 1814-jubileet. Vi har måttet handle raskt, da det er stor pågang på omvisninger der. Vi har valgt søndag 31.august og håper også at det slår til med godt og varmt sensommervær!

Vi har gjort en avtale med Din Turpartner (som vi også har brukt tidligere) som ordner buss, omvisninger og to matpauser. Vi får omvisning først i den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen og deretter i Wergelands Hus.

Senere på dagen går bussen videre til Nes på Romerike hvor vi får omvisning på Stein Skole. Det spesielle med denne skolen, er at den på 1930-tallet ble prydet innvendig med verker av så kjente kunstnere som Reidar Aulie, Henrik Sørensen og Christian Krogh.

Etter omvisning her kjører vi til Slobrua gjestegård, hvor vi får en 2-retters middag og kaffe/te. Etter en opplevelsesrik dag går turen tilbake til Oslo sentrum.

Se også vedlagte tur-brosjyre!

Prisen på turen – "all inclusive" - kr.775,00 pr.person.

Maks. kapasitet: 50 personer !

Påmelding skjer ved å betale beløpet til

vår bankkonto: 6003 05 05053 - PAF v/Kjellbjørn Rusten, Underlia 6 A, 3021 DRAMMEN

Betalingsfrist: 1.august 2014 - men jo før jo heller - først til mølla osv.

Medlemsmøte i oktober

Dette er fastlagt til onsdag 22.oktober 2014 i Apotekforeningens lokaler i 5. etasje. Valget av dette lokalet pånytt sa seg selv, fordi det er fortsatt usikkerhet om når Thon Hotel Stefan er ferdig med ombyggingen.

Temaet blir "Beredskapssituasjonen for legemidler i Norge", og vi har invitert daglig leder i Serviceproduksjon AS, Per Steinar Lund, til å kåsere om dette.

Julelunsj 2014

Julelunsjen, som vi har hatt i 3 år, har blitt vårt mest populære arrangement. Så styret har vedtatt å arrangere også i år, onsdag 26.november 2014 på Rica Victoria Hotel, Oslo. Info og påmelding kommer til høsten.

Styret har startet planlegging av vårtur i 2015. Vi er fortsatt tidlig i denne prosessen. Vi har følgende reisemål i tankene: St.Petersburg, Irland, Toscana, Portugal, Færøyene, Wales, Cornwall. Mulighetene er mange!

Dersom noen medlemmer har preferanser eller andre idéer til reisemål, så er vi veldig takknemlig for å få dette. Evt. forslag kan sendes til sekretæren pr.e-post: arnebentel@gmail.com eller pr.post til Ugleveien 10, 1712 Grålum, og jeg videresender straks til resten av styret.

For Styret

Arne P. Bentel

Vedlegg: Referat fra Medlemsmøtet 23. april 2014.

Turopplegg fra Din Turpartner