2015-05

Medlemsbrev nr.5/2015

Grålum 15. des. 2015

Til medlemmene !

Medlemsbrev kan gjenfinnes på vår hjemmeside: www.pafnorge.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Julelunsjen

ble avholdt som planlagt onsdag 25.november 2015 på Scandic Victoria Hotel, Oslo. Også i år ble det en suksess med hele 78 medlemmer og i tillegg 10 sangere som fremførte muntre sanger! Vårt medlem, Yngve Torud, var også med i sangkoret! Flott underholdning!

Mat og service var om mulig enda bedre i år, og det sosiale var like vellykket som tidligere.

ÅRSMØTET 2015

Medlemmene underrettes herved om at Årsmøtet for 2015 skal avholdes

Tirsdag 9.februar 2016 kl.1600 i Apotekforeningens lokaler, i 5.etasje, på Majorstuen, Oslo

Så vennligst hold av denne ettermiddagen og kvelden! Skriv det opp i kalenderen!

Innkalling med nødvendige papirer sendes ut pr.post innen den lovbestemte 14 dagers fristen - i siste halvdel av januar måned.

OBS! Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, må sende dette til styret, gjerne til sekretæren, Arne P. Bentel, Ugleveien 10, 1712 Grålum

innen 31.desember 2015

Lovteksten lyder slik i §4:

"Medlem som ønsker å fremme en sak for årsmøtet, må sende forslag om dette til Styret innen 31.desember forut for årsmøtet. Styret kan ikke nekte sak fremlagt til behandling, men Styret skal avgi innstilling i saken."

Vi ønsker herved alle våre medlemmer med familie en Riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Med hilsen - for Styret

Arne P. Bentel

(sign.)