Historikk

Historikk fra stiftelsen

Foreningen ble stiftet etter initiativ av apotekerne H.M. Moa og Rolf Greve, som fikk støtte fra ytterligere 11 apotekere. Ved stiftelsen den 9.november 1959 hadde 77 apotekere meldt seg som medlemmer, herav var 24 tilstede på stiftelsesmøtet.

Til foreningens første styre ble valgt:

H.M.Moa, formann

Rolf Greve, varaformann

Harald Brun, Tjømø,sekretær-kasserer

Theo Ramløff, Oslo, varamann

O.J.Østvedt, Årnes, varamann

Det store temaet under stiftelsesmøtet var misnøye med ytelsene fra ”Pensjonstrygden for Apoteketaten”, regulering av ytelser, samt den nye samordningen med alderstrygden.

Foreningen feiret 50år jubileum i november 2009 og kunne se tilbake på økende aktivitet gjennom årene. Foreningen har nå over 180 medlemmer.

Styret i PENSJONERTE APOTEKERES FORENING har i styremøtene nr.3 og nr.4/2010 vedtatt å gi foreningens første styreprotokoll til Norsk Farmasihistorisk Museum.

Protokollen omfatter referater og vedtak fra styre- og årsmøter samt medlemsbrev i perioden fra stiftelsen 9.november 1959 til og med 13.desember 1995. Styreprotokollen er dessverre i dårlig forfatning. Ryggen og første omslagsside er løs, men teipet sammen med andre omslagsside.

Klausul

Vi ønsker at styreprotokollen bare er tilgjengelig etter tillatelse fra styret i Pensjonerte Apotekeres Forening (PAF), samt er tilgjengelig for hvilken som helst av styremedlemmene inkl. varamedlemmene. Klausulen kan når som helst endres etter styrevedtak i PAF.

Frem til i dag har Norges Apotekforening alltid hatt oversikt over styrets sammensetning. Vi håper at dette også vil skje i fremtiden.

Dagens styre i Pensjonerte Apotekeres Forening består av Agnes Horne Sollien, president, Norma Saugen, kasserer, Arne Bentel, sekretær, Turid Ritland, styremedlem, Bjørg Mellvang og Asbjørn Berge varamedlemmer.

Styreprotokollene (2stk) fra 1995 til dagens dato lagres hos styrets sekretær.

Til toppen