2020-04

Larvik 21.08.2020

MEDLEMSBREV NR 4 2020

Hallo alle PAF medlemmer!

Pandemien vedvarer og i stedet for at vi kan lette på begrensningene så vil de bestå i ennå noen tid, i hvert fall til en akseptabel vaksine er allment tilgjengelig.

Dette medfører at vi får ikke arrangert noe høstmøte, til det er kravene for strenge.

Hva som kanskje verre er, er det at vi har måttet kansellere Julemøtet. Hvis ikke vi kansellerte

innen et gitt tidspunkt ville foreningen tape det forhåndsinnbetalte beløp. Slik som situasjonen nå har blitt kan vi ikke spekulere i om forholdene skal bedre seg innen tidspunktet for avviklingen av møtet. Styret har derfor bestemt at Thon Hotel, Opera kontaktes med beskjed om at vår bestilling slettes.

Det er synd. Julemøtet er en kollegial samling som veldig mange setter pris på. Vi må imidlertid innrette oss etter myndighetenes bestemmelser.

Styret beklager situasjonen, men håper at vi kan komme sterkere igjen en gang i 2021|.

Vennlig hilsen

STYRET I PAF


21.07.20


Hei PAF medlemmer!


Pandemien har redusert aktiviteten innen PAF som så mye annet.

Vi vet ennå ikke om vi klarer å få til noe høstmøte. Det vi dog kan opplyse om er at Wenche har kontaktet Thon Hotel Opera for om mulig å arrangere julelunsj. Dato er satt til 23. november . Tidspunkt kl 14 til kl 17. Med det forbehold at pandemien ikke blir til det verre.


Thon Hotel Opera har gitt oss et forslag som burde la seg gjennomføre for 80 personer.

Det er ennå alt for tidlig med påmeldinger og vi kommer tilbake med påmeldingsfrist og kuvertpris senere.

Denne mail er kun ment for å opplyse medlemmene om at dere ikke er glemt og at styret i PAF fremdeles fungerer!

Hold av 23. november på kalenderen om du/dere er interessert.

Pass på hverandre og hold avstand til andre. Vi ønsker dere alle en god sommer!

Hilsen styret i PAF