2016-05

Medlemsbrev nr.5/2016

Grålum 14.oktober 2016

Til medlemmene !

Medlemsbrev kan gjenfinnes på vår hjemmeside: www.pafnorge.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg har valgt å kalle dette Medlemsbrevet nr.5/2016, har altså hoppet fra nr.3 til nr.5. Men det skyldes at utsendelsen med tilbud om Kroatia-tur for en uke siden ikke ble kalt et Medlemsbrev. Men det var det jo!

==========================================================================

Julelunsj onsdag 23.november 2016

på Scandic (tiidl.Rica) Victoria Hotel, Oslo

Styret inviterer også i år til julelunsj som vi håper fortsatt skal bli et populært arrangement. Den arrangeres på samme sted som tidligere år:

Scandic Victoria Hotel, Rosenkrantsgt. 13, Oslo fra kl.14 til kl.17.

Styret har vedtatt å subsidiere arrangementet grunnet god økonomi, så prisen er nå bare kr.300,- pr.person som inkluderer dessert og kaffe og te. Annen drikke kan bestilles og betales direkte til servitør.

Påmeldingsfristen er 1.november 2016.

Påmelding foregår slik: ved å betale kr.300,- pr.person til PAF’s bankkonto

6003 05 05053. Husk å oppgi navn og antall personer.

################################################################################################

Hovedtur 2017 til Kroatia

Turen arrangeres av Ticket AS 4.-11. mai, se egen utsendelse av 7.oktober. Turen ble fulltegnet i løpet av 3 dager, men Ticket ser på mulighet for å utvide til 50 personer. Så ikke nøl med å melde deg på!

==========================================================================

Referat Medlemsmøte 3/2016

Margrethe Sunde måtte dessverre melde avbud til medlemsmøtet 12.oktober. Som erstatter hadde hun skaffet Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk i Apotekforeningen, som holdt et interessant foredrag med tittelen: "Priser på legemidler med generisk konkurranse og apotekavanse i Norge, Sverige og Danmark". Referatet er vedlagt dette medlemsbrevet.

Klikk på lenken nederst for å lese referatet fra møtet.

Styret synes fortsatt at Sundes påtenkte foredrag er meget interessant og har invitert henne til Årsmøtet i februar 2017.

For Styret