Nyheter


25.oktober 2021

Innbydelse til Julelunsj er lagt i fanen "Møter".

Fristen for påmelding er 4.november.


10.oktober 2021

Referat fra Høstmøtet er lagt i fanen "Møter"


09.september 2021

Innbydelse til møte i PAF er lagt i ny fane "Møter".

Påmeldingsfrist er satt til 23.september.

Noen lenker, som ikke virket, er oppdatert eller slettet.


31.august 2021

Medlemsbrev nr 2 2021 er lagt ut.

Husk å betale kontingenten for i år: kr 200,- som innbetales til PAF’s bankkonto: 6003.05.05053


12.august 2021

Det er sendt ut E-post til alle medlemmene om Elvecruise på Rhinen,"Magiske Rhinen" fra 8. til 15.mai 2022.

Påmeldingsfrist er allerede 18.august 2021, så her må man forte seg.

E-posten er også lagt ut i mappen "Turer".


16.juli 2021

Medlemsbrev nr 1 2021 er nå lagt ut.

Rekkefølgen på medlemsbrevene er forandret. Jeg håper oversikten er blitt mer lesbar og at det er lettere å finne fram.

Fortsatt god sommer og håper vi treffes til høsten.

Berit Skinnemoen


8.desember 2020


Hei PAF medlemmer!

Året 2020 går mot slutten og valgkomiteen har som normalt startet sitt arbeide

selv om nesten alt annet har vært unormalt dette året.

Utsiktene for 2021 er heller ikke klare.

Derfor vedlegges et brev med valgkomiteens innstilling for 2021.

Vi i styret, Wenche, Anne-Lise, Einar, Marit, Rolf og Armand

ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år

Valgkomitéen i PAF


Sekretær Arrnand Fjeld

Pensjonerte Apotekeres ForeningValgkomitéens innstilling.

På bakgrunn av viruspandemien som vil forhindre vårt årsmøte og vanskeliggjøre valget, har dagens styre sagt seg villige til å forlenge sin funksjon med ett år.

Valgkomiteen takker for styrets forståelse av en vanskelig situasjon og innstiller på at styret gjenvelges for ett år.


OSLO 1.12.2020

Karl Arne Wærnhus (sign) Arne Bentel (sign) Knut-Erik Christensen (sign)6.oktober 2020

Medlemsbrev nr.5/2020 er nå lagt ut.


1.oktober 2020

Medlemsbrev fra 21.august er nå lagt ut (nr. 04/2020)


26.august 2020

Hei alle sammen!

Jeg har konvertert hjemmesiden fra gammel til ny versjon. Dette er noe vi har vært nødt til fordi den gamle versjonen vil forsvinne etter hvert.

Jeg håper alt er kommet over og at dere finner fram.

Berit Skinnemoen


21.juli 2020


Medlemsbrev nr. 4 er lagt ut, noe forsinket pga ferie.

20.april 2020


Nå er Medlemsbrev nr. 3 2020 lagt ut.
1.april 2020


Viktig melding fra Vista Travel:Kjære medlem av Pensjonerte apotekers forening,

Vi håper det går bra med deg i denne vanskelige tiden.

Det er med tungt hjerte at vi på bakgrunn av Corona situasjonen dessverre må annullere elvecruiset på Rhinen med avreise 30. april.

Vi ber om at du sender oss ditt kontonummer slik at vi kan refundere det innbetalte beløpet.

Vi har store summer som skal tilbakebetales, og i henhold til føringer fra regjeringen er refusjonstiden nå utsatt fra to til fire uker.

Vi håper at verden vil komme tilbake til normalen igjen veldig snart, og at vi nok engang kan å få gleden av å ønske deg velkommen tilbake en gang i fremtiden.

Med de beste hilsener fra,

Vista Travel
25.mars 2020


Hei PAF medlemmer!


I følge mail fra Vista Travel idag endres fristen for frivillig avbestilling og 50% refusjon til 6. april.

Det kommer antageligvis et nytt reiseråd senest 6. april. Vista tar kontakt den 7.


MVH

Styret i PAF24.mars 2020


Hei PAF medlemmer!


Til dere som har meldt dere på elvecruise fra Basel 30.april, går fristen for å frivillig melde seg av turen ut den 25. mars, altså i morgen.

PAFs styre har vært i kontakt med Vista Travel som sier de er villige til å drøye denne fristen noe. De regner med å sitte inne med ny reiseinformasjon senere i dag.

Ut fra de svar vi har mottatt, forstår vi at mulighetene pr idag ser slik ut:


Situasion 1:

Dere melder dere av turen på eget initiativ før (den nye) fristen går ut og får 50% refundert av Vista Travel.


Situasion 2:

Dere velger å opprettholde påmeldingen. Det gir 3 alternativer:


a. Turen går som planlagt


b. Dere velger å melde dere av frivilling, men etter 50%-fristen, noe som ikke gir refusjon om turen går som planlagt.


c. Pr i dag fraråder myndighetene reiser frem til 14. april. Alle pakkereiser før denne dato omfattes dermed av Pakkereiselovens § 22 som gir rett til 100% refusjon.

Hvis reiseforbudet etterhvert blir strukket lengre enn til 14. april, vil Pakkereiselovens bestemmelse også omfatte vår reise. Dermed gjelder full tilbakebetaling fra reiseoperatør.


Med vennlig hilsen


Styret i PAF14.mars 2020


Her følger viktig brev til alle som har meldt seg på Rhinen-cruiset.
Hei PAF medlemmer!

Coronaviruset endrer på mange planer og vi i styret har kontaktet Vista

Travel angående den planlagte og betalte turen på Rhinen fra Basel til

Amsterdam med start 30. april.

Reiseselskapet sier følgende:

Om den enkelte reisedeltaker ønsker å kansellere sin reise gjelder følgende

regler:


Reise som kanselleres minimum 35 dager før avreise får refundert 50% av

innbetalt beløp.


Reise som kanselleres mindre enn 35 dager før avreise får INGEN refusjon.


Den avgjørende datoen i vårt tilfelle blir da 25. mars


Utenriksdepartementets fraråding av innreise til det enkelte land gjelder 14

fra den dato den er gitt.

Hva den enkelte eventuelt får dekket via sin reiseforsikring blir da opp til

den enkeltes forsikringsselskap.

Styret beklager situasjonen, men kan ikke gjøre annet enn dette Med vennlig

hilsen Armand Fjeld

(sekr.)19.februar 2020

Nå er Medlemsbrev nr.2/2020 lagt ut.

Det inneholder referat fra Årsmøtet for 2019 og referat fra et foredrag av farmasøyt Torgeir Heen om Weider farmasøytiske fabrikk, Weifas historie.23. januar 2020

Godt nytt år!

Jeg, Berit Skinnemoen, har overtatt PAFs hjemmeside etter Norma Saugen. Jeg har fått noen timers opplæring og håper det går seg til. Nå har jeg lagt inn Medlemsbrev nr.1/2020 og Årsberetning for kalenderåret 2019.23.desember 2019

Det er snart en måned siden mange medlemmene møtes til en hyggelig og god Julelunsj på Christiania Qvartalets Møtesenter. Nå gleder vi oss Jul med feiring på mange forskjellige måter. Neste treff blir i årsmøte i februar 2020. GLEDELIG JUL !

8. november 2019

Referatet fra Jørgen Huse's foredrag om falske legemidler finnes unde fanen Medlemsbrev nr.5/2019 til venstre. Det er meget interessant å lese, og et akutuelt problem.

13.oktober 2019

Medlemsbrev 5/2019 finnes under fanen til venstre.

Alle er velkomne til et meget interessant høstmøte onsdag 16 oktober.

11. sept.

Høst turen til Lillehammer ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte.

Neste samling for PAF medlemmer er som tidligere meldt 16. oktober.

Nærmere info sendes ut om ikke så lenge.

24. juni: Høst tur til Lillehammer. Klikk under turer på venstre siden av skjermen for beskrivelse.

PÅMELDING:

Påmelding med NAVN, ADRESSE, TELEFONNUMMER OG EVENTUELLE ALLERGIER/DIETTER SENDES PÅ EPOST TIL

DIN TURPARTNER: Tor Ødemark: dtp@hotmail.no

Absolutt siste frist er 27.07.2019

Tor Ødemark PB 125, Oppgård - tlf 975 28 408 juni

23. juni Informasj on om påmelding til turen 2020

Klikk på lenken her for å se programmet på nytt og for å bestille.

Du velger selv, enten online eller per telefon eller email til Vista Travel som beskrevet her.

2. juni 2019

Forslag til tur 2020

Klikke på 2020, Elvecruise Rhinen for å få beskrivelse av turen.

Info om påmelding kommer senere.

Medelmsbrev nr. 3 finnes under Medlemsbrev til venstre.

Turen til Portugal ble meget vellykket for alle de 46 deltakerne. Sekretæren har skrevet referatet som finnes under Turer til venstre.

26.03.2019

Medlemsbrev nr.1 og nr. 2 er nå utsendt. Du finner innholdet under Medlemsbrevene til venstre på skjermen.

Neste Medlemsmøte . Onsdag 3. april kl 14 i Apotekforeningens lokaler. Lunsj serveres etter foredraget og koster kr 200

Velkommen!

17.01.2019

Innkalling til Årsmøte er nå sendt til alle medlemmene våre. Årsmøtet holdes 0nsdag 6.feb. kl 16.

Vi er ønsket velkommen tilbake til Slemdalsveien 1 i oppussede lokaler. Bindende påmelding til kasserer med 1 ukes varsel Innbetaling for koldbordet er satt til 30 januar. Konto: 6003.05.05053 eller VIPPS til mob. 91390979

30.september 2018

Kjære PAF medlemmer!

Onsdag 17. oktober kl 13 avholdes første møte i høst, denne gang på Bondeheimen/Kaffistova. På agendagen står Norsk Farmasihistoprisk Museum med Trygve Fjellstad

som foredragsholder. Møte deltakerne vil få tilbud om en lunsjtallerken til kr 150,- inklusive te eller kaffe.

Grunnen til at vi ikke kan avholde møtet i de vanlige lokalene i Slemdalsveien 1 er at der pågår det nå byggevirksomhet.

Styret ønsker vel møtt.

Med vennlig hilsen

Armand Fjeld

sekr.

Medlemsbrev nr 4./2018 medlemmene enten som e-mail eller i posten

Bildene fra turen til Kistefosss og Aas Gård, Hakadal finner du ved å klikke på "Bilder" til venstre på skjermen.

4.Juni 2018

Medlemsbrev er utsendt til alle medlemmer. Klikk på Medlemsbrev nr.3/2018 til venstre.

Husk påmelding til høstens tur.

20.Mars 2018

Medlemsbrev er blitt sendt til alle PAF's medlemmer og kan leses her ved å klikke på fanen til venstre på skjermen : Medlemsbrev og velge nr.2 /2018

Neste møte holdes 18 april. i Apotekforeningens møtelokale, Slemdalsveien 1.

God Påske!

26. Januar 2018

Årsmøte holdes tirsdag 13.februar 2018, kl 16 i Apotekforeningens møtelokale, Slemdalsveien 1. 0369 Oslo.

Husk påmelding til koldtbordet, senest mandag 5.februar. Bindende påmelding til apotekforeningen@apotek.no.

Betaling kr. 300, til kassereren kontant ved fremmøte eller ved bruk av Vipps ved DNB på mobil app til mobilnr. 91 39 09 79

Velmøtt!

13. Oktober 2017

Medlemsbrev nr. 4/2017 finnes under fanen til venstre. Referatet fra medlemsmøte 11. oktober følger som vedlegg.

5. Oktober 2017

Bilder fra turen til Halden finner du ved å klikke på Bilder til venstre. Takk til Tor Ødemark.

Høst møte holdes i Apotekforeningens lokaler, 11. Oktober kl. 13.

23:September 2017

Husk høstmøte 11 oktober. Mer info om ikke så lenge.

22: september 2017

PAF’s høst tur til Halden er beskrevet under fanen Halden 2017 til venstre på skjermen. Det ble en meget hyggelig og vellykket tur.

28. juni 2017

Websiden er nå oppdatert med mye informasjon om foreningens aktiviteter. Klikk på Medlemsbrev nr.2/2017 til venstre.

Husk påmelding til Haldens tur i september.

12. mai 2017

Femti deltakere er kommet vel hjem fra en riktig interessant og opplevelsesrik tur til Kroatia. Vi besøkte Split, Mostar, Dubrovnik og Kotor, alle av historisk interesse. Vi hadde en del tid på egenhånd til slutt

(se beskrivelse under fanen Kroatia 2017 til venstre på skjermen)

15.mars 2017

Medlemsbrev nr.1/2017 finner du ved å klikke til venstre under fanen for Medlemsbrev. Her er Lunsjmøte 21.april beskrevet.

Husk påmelding/betalingsfrist til Lunsjmøte innen 5. april.

Jan. 2017

Innkalling til Årsmøtet for 2016 er nå sendt til medlemmene

PAF's årsmøte for året 2016 holdes den 15. februar 2017, kl. 16:00 i Apotekforeningens møtelokale 5. etasje. Etter årsmøtet vil Margrete Sunde, direktør i Boots, holde foredrag med tittelen "Har legemidler druknet i kosmetikken i dagens apotek?" Koldtbord serveres ca. kl 17:30.

13.oktober 2016

Informasjon om vårens tur til Kroatia er blitt sendt ut og turen er allerede fulltegnet. En venteliste er satt opp i håp om flere plasser. Informasjon om turen finnes under turer til venstre.

Høstens møte var interessant med innlegg om avansemodeller, priser og prising i Norden ved Oddbjørn Tysnes. Margarete Sunde var forhindret men vil holde sitt innlegg ved årsmøte i februar. Lenken til referatet finnes under medlemsbrev 5/2016

29. september 2016

Medlemsbrev nr.3/2016 er nå tilgjengelig og finnes under fanen til venstre.

Husk medlemsmøte 12. oktober kl 13

19. august 2016

Høstens tur til Skagen blir ikke gjennomført. Det ble for få som meldte seg på, sikkert av forskjellige grunner - feil tid? feil sted? ikke nok innhold ????? Gi gjerne et lite vink til styret hvis du har gode ideer til neste år.

Neste møte holdes onsdag 12. oktober, se medl.brev 2/2016.

06.juni 2016

Referatet fra turen til Gardasjøen blir lagt ut under fanen "Turer" Det ble en meget vellykket tur i følge alle de som

webmasteren har hatt kontakt med. Bilder finnes på samme sted.

På medlemsmøte 20. april holdt Erik Andrew et utrolig interessant foredrag om "Gift og Forgiftninger i Norge", som er tittelen på hans bok om vår egen giftige historie.

Se medlemsbrev nr,2/2016 for mer informasjon om årets arrangementer.

Årsmøtet for året 2015 holdes 9 februar 2016, kl. 16.00

Innkalling utsendes til medlemmene i løpet av januar.

Mer informasjon kan leses under medlemsbrev nr.5/2015

Julelunsjen 25 nov.

Julelunsjen ble en hyggelig opplevelse for 78 medlemmer med partnere.

Klikk på BILDER på venstre siden her for å se Tor's flotte bilder.

For mer informasjon klikk på Medlemsbrev nr.5/2015

Tur til Kunstnerdalen

Det ble en fin, innholdsrik tur til Blaafargetverket, Kittelsens Lauvlia, Quality Hotel Norefjell, Villa Fridheim, Fossesholm Herregård og Nøstetangen Glass, til tross for regn og flom.

Se referatet under Turer.

Årets tur til St. Petersburg

Det ble en minneverdig tur til St. Petersburg fra 4-11mai.

Værgudene var med oss nesten hele tiden, guiden var utrolig kunnskapsrik, entusiastisk og morsom.

Vi hadde fått tidlig omvisninger hver dag som ga oss god plass før store folkemengder kom senere på dagen og senere i turistsesongen.

Turen er beskrevet under fanen til venstre. Feiring 9. mai av 70 års dag for slutten av krigen fikk vi med som en bonus. Tilbakemeldinger er bare positive!

Bildene under kan dessverre ikke sees på IPad eller andre Apple produkter, men klikk denne lenken.

https://plus.google.com/photos/115900399543750004736/albums/6154963808162704609

https://www.dropbox.com/s/sxj5gteqa3bg0p4/2015%20st.petersburg%20armands%20bilder.jpg?dl=0

Medlemsmøte

Neste medlemsmøte holdes MANDAG 20. april i Apotekforeningens lokaler. Mer info sendes ut til medlemmene i god tid på forhånd.

Årsmøte

Årsmøte ble holdt 10. februar. Klikk nederst til venstre for å lese Årsberetningen. Trettini (39) medlemmer møtte opp og 15 sendte inn stemmer på forhånd.

På påfølgende medlemsmøte holdt Gunvor Solheim et glimrende og engasjerende foredrag om Legemiddelforsyning og Apotekdrift under 2. verdenskrig før hyggelig samvær og deilig mat servert i kantinen i Apotekforeningens lokaler i Slemdalsveien.

27.11.2014

Julelunsj

Det var en glede å se at 87 medlemmer med følge var samlet for årets Julelunsj som ble holdt i samme hotell som tidligere, men som nå heter Scandic Victoria.

Alle, inklusiv 2 nye medlemmer, ble ønsket velkommen av presidenten Norma. Maten smakte utmerket men vi savnet sang og musikk iår.

Se på bildene - klikk på BILDER på venstre siden av skjermen.

Neste samling for medlemmer blir Årsmøte 10. februar 2015.

22.10.2014

Medlemsmøte holdes onsdag 22. oktober i Apotekforenings lokaler, Slemdalsveien 1, 5. etasje. Programmet begynner kl 13 og vi spiser snitter ca. kl. 14.

Se også medlemsbrev 4/14 om Julelunsjen.

VELMØTT !

01.09.2014

Høstturen til Eidsvoll finner du referert mnder fanen "turer" til venstre.

28.08.2014

PAF tur 2015 går til St. Petersburg 4 - 11 mai. Noter datoene nå!

Styret arbeider med programmets innhold og kommer med informasjon og påmeldings-skjema i september.

27.06.2014

Medlemstur

Per idag, 27. juni, er det påmeldt 48 personer på turen til Eidsvoll, 31.08.2014

PAF's cruise langs Elben fra Berlin til Praha var meget vellykket. 39 apotekere med partnere og venner opplevde en rolig tur på elven med daglige interessante utflukter til Berlin, Magdeburg, Wittenberg, Meissen, Dresden, Pirna, Melnik og Praha. Referatet finner du under turer, Elben elvecruise.

23.04.2014

Medlemsmøte

Vi møtes i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1, kl. 13.oo

Se medlemsbrev nr.2/2014 på listen til venstre for detaljer.

Velmøtt!

27.11.2013

Julelunsjen

Så mange som 83 medlemmer, med følge, ble ønsket velkommen av presidenten Agnes. Lunsjen på Rica Victoria Hotel var like deilig som i tildligere år, likeså tradisjonen med flott musikk. Arne og Yngve gledet oss med 3 sanger fra Gluntarne.

12.09.2013

Turen til Riga(44 deltakere) og dagsturen til Hurumlandet (33 deltakere) viste seg å være populære. Turen lans Elben sommeren 2014 er så å si fulltegnet. Det blir en annerledes og interessant tur tror vi.

13.03.2013

Årsmøte ble holdt i Apotekforeningens lokaler, kl. 16.00. Les Årsmeldingen under fanen Årsberetninger til venstre.

Neste lunsjmøte er planlagt onsdag 17. april 2013 kl. 12.00 på Thon Hotel Stefan, Rosenkrantzgate 1, Oslo.

22.11.2012

Julelunsjen - 96 personer ble påmeldt!

14.11.12

Riga program med bilder er klar!

Klikk på lenken nederst på siden

12.06.12

Medlemsbrev nr 2/2012 er nå lagt inn under fanen medlemsbrev.

Referatet fra Scotlandstur finnes under turer.

26.03.12

Medlemsbrev nr 2/2012 er lagt inn under fanen medlemsbrev

12.09.2012

Merk dagen i kalenderen din nå. Vi kombinerer høstens medlemsmøte med en tur til "nye" Drammen.

25.04.2012

Neste medlemsmøte blir på Thon Hotel Stefan onsdag 25. april, kl. 12.00. Følg med på siden her for mer informasjon om innholdet.

06.03.2012

Årsmøtet for året 2011 ble holdt tirsdag 6.mars. Papirene ble utsendt til korrekt tid til alle medlemmer. For å lese Årsberetningen se på menyen til venstre.

01.12.11

Julejunsjen igår var meget vellykket med over 70 tilstedet. Underholdning ved Arne Bentel og Yngve Torud, med Tore Reinholt som pianist var spesielt hyggelig.

Holger Moe Tørrisen ble ønsket velkommen som ny ekstraordinær medlem.

11.10.2011 Medlemsbrev nr 3 er utsendt til medlemmene.

Der finnes mye informasjon verdt å lese. Klikk på nr.3 under Medlemsbrev til venstre på skjermen.

Husk påmelding til Julelunsjen.

07.10.2011 Tur til Rjukan og Gaustadblikk

Turen var riktig vellykket - klikk på Rjukan under turer til venstre for å lese referatet.

10.04.2011 18. - 25. mai 2012

Tur til Edinburgh og Scotland planlegges gjennomført. mer info om turen og påmeldning sendes etter styremøte i juni.