2022-05


Larvik 13.10.2022


MEDLEMSBREV NR 5 2022

REFERAT FRA HØSTMØTET


OG


INVITASJON TIL JULELUNSJ


REFERAT FRA HØSTMØTET

Til stede 26 medlemmer!

Dagens tema: Fra ide til produkt - Med fokus på innovasjon

Foredragsholder: Professor i legemiddelkjemi ved Farmasøytisk Institutt, Jo Klaveness

Han ga en kort presentasjon av seg selv før han gikk over til dagens tema som også er tema

for Farmasidagene.

Basis for at en ide skal ende med et godt produkt kan inndeles i 8 punkter:

1. Medisinsk behov

2. Teknologisk/medisinsk godt fundert

3. Ny og innovativ

4. Kan beskyttes med patenter

5. Kan gjennomføres i praksis

6. Legemiddelprosjekter med ofte høy risiko og som tar lang tid

7. Mulighet for finansiering

8. Og endelig en Plan for produksjon og kommersialisering.

Det er innovasjon du betaler for når du kjøper nye legemidler. Legemidler er svært kostbare å

utvikle og dokumentere, men ofte billige å produsere!

Innovasjon kan beskyttes med:

a) Varemerke

b) Dokumentbeskyttelse

c) Patenter

Han nevnte også noen eksempler på hvordan en ide springer ut:

Sildenafil ble opprinnelig testet ut som et middel mot høyt blodtrykk/hjerteinfarkt. På grunn av

liten effekt ble testtablettene kalt tilbake fra de frivillige testpersonene, men det kom fram at

det bare var de kvinnelige som hadde returnert tablettene. Løsningen ble en ny indikasjon i

klinisk fase og patentbeskyttelse på indikasjonen erektil dysfunksjon.

Oppdagelsen av penicillinet var tilfeldig all den tid Flemming hadde et uryddig laboratorium

hvor sopper fikk kontakt med de bakteriene han undersøkte. Løsningen ble starten på

moderne antibiotika.


Utviklingen av et legemiddelprodukt kan i hovedsak inndeles i 4 etapper:

Oppdagelsen av den aktiv substansen noe som i snitt tar 5 år

Den prekliniske fasen tester ut virkning og kroppens reaksjon noe som tar 1 til 3 år.

Klinisk fase 1, fase 2 og fase 3 tar i snitt 5 år (varierer 2 til 10 år)

Til sist fase 4 som tar for seg undersøkelsen av langtidsvirkninger.

Etter endt foredrag hadde vi en livlig seanse med spørsmål fra salen.


INVITASON TIL JULELUNSJ

Det vil arrangeres Julelunsj på samme sted som i fjor, dvs. Gabelshus, Clarion Hotell,

Oslo.

Dato 24. november kl 14 til 16.30. Bindende påmelding ved innbetaling av kr 490,- per

person enten via bankkonto: 6003.05.05053 eller VIPPS nr. 55 88 20.

Påmeldingsfrist: 10. november.


Hilsen

Armand Fjeld

(sekr.)