2022-05

Medlemsbrev nr 5 inneholder referat fra turen på Rhinen i mai. Referatet ligger under turer.