2016-03

Medlemsbrev nr.3/2016

Grålum 28.september 2016

Til medlemmene !

Medlemsbrev kan gjenfinnes på vår hjemmeside: www.pafnorge.no

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er kanskje noen som har savnet dette Medlemsbrevet, det er snart 4 måneder siden forrige! Men vi har ventet på tilbud fra forskjellige turoperatører for Hovedturen i mai 2017. Og vi venter fortsatt! Men reisemålet er fastsatt til Kroatia, og sannsynligvis besøk i Split og Dubrovnik, samt en liten dagsutflukt til Bosnia-Herzegovina. Vi kommer meget snart tilbake til dette i et nytt Medlemsbrev.

Men sekretæren må nå påminne om vårt forestående møte – allerede om 2 uker:

Høstmøte

Medlemsmøte onsdag 12.oktober 2016 - kl.1300 i Apotekforeningens møtelokale i 5.etasje.

Styret har invitert Margrethe Sunde, direktør i Boots, til å holde foredrag, og tittelen blir:

"Har legemidler druknet i kosmetikken i dagens apotek?".

Som vanlig blir det lunsj kl.14, servering av snitter med kaffe/te/mineralvann i kantinen, pris kr.150,- pr.person, som betales til kassereren ved ankomst – vi ønsker minst mulig veksling!

ALTSÅ INGEN FORHÅNDSPÅMELDING!

=========================

Lovendring

Sekretæren minner også om styrets forslag til Lovendring som ble sendt ut med forrige Medlemsbrev. Endringen er ment å fremme kontinuitet i styrearbeidet og forhindre den situasjonen vi nå er oppe i: at alle 4 styremedlemmer, inkl. presidenten, er på valg om knappe 2 år. Se info i Medlemsbrev nr.2/2016.

Og jeg skrev også at dersom noen vil uttale seg om dette, kan man sende e-post til president eller sekretær. Foreløpig har vi ingen reaksjoner, verken positive eller negative.

=========================

Julelunsj

For å gjenta meg selv fra tidligere medlemsbrev: "Julelunsjen som vi har hatt i 3 år, har blitt vårt mest populære arrangement. Så styret tar sikte på å gjenta dette, på samme sted, onsdag 23.november 2016 på Scandic Victoria Hotel, Oslo. Mer info senere."

For Styret

Arne P. Bentel