2023-05

MEDLEMSBREV NR 5 - 2023

Invitasjon til høstmøtet

I samarbeid med NFF Pensjonistforum, inviteres det herved til høstmøtet i

                               LABORATORIET, Harbitzalleen 3, Skøyen

torsdag den 26. oktober kl. 13.00

Dagens tema er knyttet til     

Mangelsituasjoner og beredskap av legemidler i Norge

Tidligere Fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg, innleder med å gi en oversikt over utviklingen av og mulige årsaker til legemiddelmangel i Norge.

Foredragsholdere og temaer;

Nasjonalt legemiddelberedskapslager – sikrer kritiske legemidler til pasientene.

Hvordan håndterer apotekene mangelsituasjonene? Presentasjon av forskningsrapport.

Det blir bespisning etter innleggene. Drikke betales av den enkelte.

Bindende påmelding ved innbetaling av kr 250,- pr person til bankkonto nr. 6003.05.05053 eller via VIPPS nr. 55 88 20. Påmeldingsfrist 12. oktober 2023.

Det arrangeres Julelunsj for medlemmene på Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo,

den      

                                                    21. november - kl 14.00 til 16.30

Nærmere informasjon om påmelding til julelunsjen kommer i neste medlemsbrev.

Rolf Hermansen                                                                       Per Kristian Faksvågpresident (sign.)                                                                       sekretær (sign.)