2021-01

MEDLEMSBREV NR 1 2021

Hei PAF medlemmer!


Endelig er vi ute av dvalen (tror vi). Styret har hatt sitt første møte på lang tid og har bestemt at vi skal ha et Høstmøte mandag 4. oktober kl 13 i Gabelshus.

Videre ble det bestemt at det blir Julelunsj også på Gabelshus mandag den 22. november kl 14.

Grunnen til at vi ikke lengre benytter Apotekforeningens lokaler til møter er innstramminger.

Program for Høstmøtet vil være ved Per Kristian Faksvåg, tidligere leder av Apotekforeningen. Han skal ta for seg «Utviklingen av apotekvesenet, et skråblikk før og etter ny apoteklov». Foredragsholderen ønsker at vi kan få en liten diskusjon etter foredraget.

Det vil senere gå ut påminnelse om tidsfrist for påmelding av hensyn til bevertning.

Hvor er så Gables Hus?

Det ligger på Frogner. For de som kommer inn til byen vestfra så er det å følge Drammensveien til krysset med Gabelsgate. Her tar en så til venstre. Gabels Hus ligger litt oppe i gaten.

Kommer du fra Oslo sentrum så er det å følge Drammensveien til Gabelsgate, men ta til høyre i krysset.

Det går både buss og trikk til området.

Det ble ikke sendt ut krav om kontingent i 2020 grunnet stopp i PAF aktivitet.

Nå er vi i gang igjen og det er vel på sin plass å kreve inn medlemskontigenten.

Summen er uforandret kr 200,- som innbetales til PAF’s bankkonto: 6003.05.05053

Med vennlig hilsen

Armand Fjeld

(sekr.)