2015-02

Medlemsbrev nr.2/2015

Grålum 18.mars 2015

Til medlemmene !

Medlemsbrev kan gjenfinnes på vår hjemmeside: www.pafnorge.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlems- og lunsjmøte

Det innkalles herved til medlems- og lunsjmøte

mandag 20.april 2015 kl. 1300 i 5.etasje i Apotekernes Hus, Majorstua, Oslo.

Vi får et foredrag av Nina Refsum, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, som vil fortelle om prosjektet

KJERNEJOURNAL

som det nå arbeides med i Helsedirektoratet.

Ca. kl.14 blir det servering av snitter med kaffe/te/mineralvann i kantinen, pris kr.110,- pr.person, som betales til kassereren ved ankomst – vi ønsker minst mulig veksling!

ALTSÅ INGEN FORHÅNDSPÅMELDING!

St. Petersburg-turen ser ut til å gå som planlagt (Putin dukket opp igjen – i St. Petersburg!) med 38 deltagere fra 4. til 11.mai.

Høst-tur

Styret vil ha møte i forkant av ovennevnte Medlemsmøte og diskutere diverse turforslag. Vi vil da legge frem evt. forslag muntlig på dette møtet. Det vi kommer frem til, vil selvfølgelig også sendes ut skriftlig.

Senere arrangementer

Vi tenker oss et vanlig Medlemsmøte i oktober. Dette kommer vi også tilbake til.

Julelunsjen gjentar vi også i år: onsdag 25.november 2015 på Scandic Victoria Hotel, Oslo.

KRYSS AV DATOEN I KALENDEREN ALLEREDE NÅ! Det kommer mer info om påmelding og pris etc. til høsten.

Styret har startet planlegging av vårtur i 2016. Men vi er ennå veldig tidlig i denne prosessen.

Dersom noen medlemmer har idé til nye reisemål, så er vi veldig takknemlig for å få dette. Evt. forslag kan sendes til sekretæren pr.e-post: arnebentel@gmail.com eller pr.post til Ugleveien 10,

1712 Grålum, og jeg videresender straks til resten av styret.

For Styret

Arne P. Bentel

(sign.)