2019-05

Larvik 07.10.19

Medlemsbrev nr 5 2019

Larvik 27.10.2019

REFERAT FRA HØSTMØTET

PAF's høstmøte ble avholdt den 16. oktober i Apotekforeningens lokaler i Slemdalsveien 1.

Foredragsholder var Jørgen Huse, sist ansatt i Legemiddelverket, nå pensjonist.

Tema var: Falske legemidler

Innledningsvis ville han definere hva som menes med falske legemidler og nevne noen eksempler på det. Deretter ville han ta for seg tiltak for å forebygge, herunder EU's tiltakspakke.

Falske legemidler, kan 1) være varer som utgir seg for å være ekte uten å være det

2) være varer som er ekte , men som ikke holder mål

3) varen er ekte, men har falsk historikk

En kan spørre seg hvorfor forfalske legemidler. Svaret er at betalingsviljen er høy og det er masse penger å hente. Videre er strafferammene lave om en skulle bli tatt og i praksis er det vanskelig å se at legemidlet er en forfalskning.

WHO sier at 10 - 30% av verdens legemidler er forfalsket eller underkjent, antibiotika og malariamidler er absolutt de mest aktuelle.

1 2013 døde 122.000 barn p.g.a dårlige malariamedisiner og i samme periode døde mellom 76.000 og 169.000 barn p.g.a. lundebetennelse behandlet med dårlige legemidler.

Det antas at halvparten av de legemidler som er å få på internett er forfalskninger og av disse utgjør midler mot erectil dysfunksjon 37%!

Legemidler stjeles og selges tilbake, gjerne til falske grossister. Noe unntaksvis også i Norge, eksempelvis "Ipstyl" (middel til behandling av nevroendokrine svulster).

Det foregår også en resirkulering av legemidler i form av emballasje og sjaktler som ble solgt etter at injeksjonsglasset var fylt med vann. Dette er da legemidler som koster tusenvis av kroner pr injeksjonsglass.

Hva gjøres så for å forhindre dette:

1) Kriminalisering av forfalskninger internasjonalt og en betydelig økning av strafferammen.

( pr idag er strafferammen for forfalskning av et legemiddel det samme som forfalskning av et dokument selv om førstnevnte kan ha fatale følger!!)

2) Internasjonalt samarbeid. Pr 2018 var 116 land med og det fokuseres på pakker som sendes over landegrenser.

EU's tiltakspakke består av følgende:

1) Gjelder legemidler til humant bruk

2) Skal beskytte EU mot omsetning av falske legemidler

3) Økt kontroll av de råvarer som brukes

4) GDP og legemiddelformidlere

5) Sikkerhetsanordninger

6) Nettapotek. Disse må ha en godkjent logo på sine nettsider, men også en lenke som går videre. En forfalskner kan lett kopiere logoen, men han får da ikke med seg lenken.

Når det gjelder sikkerhetsanordninger som trådde dette i kraft fra 9. februar 2019 i form av Forfalskningsdirektivet. Det innføres i hele EU/EØS området.

Utgangspunktet er alle reseptpliktige legemidler. Det inn føres en to -dimensjonal kode

(2D kode) som er UNIK for den enkelt pakning og pakningen skal ha en forsegling

Ved utlevering sjekkes koden mot en motpost for å sjekkes at koden ikke allerede er brukt.

Selv om direktivet har trådd i kraft så vil det ta lang tid før dette er gjennomført i hele EU/EØS. Feil kildene er mange og det tar tid å få bukt med systemets "barnesykdommer".

EU Kommisjonen vil videre vedta a White and a Black List, hvor Black-list er reseptfrie legemidler og White-list er reseptpliktige legemidler.

Det er det enkelte lands ansvar å organisere dette, men det er industrien som må ta mesteparten av den økonomiske siden.

Det var 23 medlemmer tilstede som fikk høre dette både spennende og skremmende fordraget.

Hilsen

Armand Fjeld

(sekr)

HØSTTUREN

Var planlagt som en tur til Lillehammer og omeng 2. til 3. september. På grunn av for liten interesse måtte turen avlyses.

HØSTMØTET

Vil som normalt finne sted i Apotekforeningens lokaler i Slemdalsveien 1, den 16. oktober.

Tidspunktet er kl 14.00.

Tema: Falske legemidler

Foredragsholder: Jørgen Huse

Etter foredraget er det anledning til å delta på lunsj til Kr 200,- pr person inklusive kaffe,te , mineralvann. Kontant betaling ved oppmøte eller via VIPPS nr 55 88 20

JULELUNSJEN

Denne vil i år inntas på Christiania Qvartarlets Møtesenter, Grev Wedels Plass nr 7.

Dato og tid er satt til onsdag 27. november kl 14 til kl 17.

Pris per person: kr 450,-

Påmelding med deltagernavn og beløp til PAF's bankkonto 6003.05.05053

Siste frist for påmelding er satt til: lørdag 9. november

Sekretæren ønsker vel møtt!

Hilsen Armand Fjeld