2023-02

Invitasjon til høstmøtet

I samarbeid med NFF Pensjonistforum, inviteres det herved til høstmøtet i

                               LABORATORIET, Harbitzalleen 3, Skøyen

torsdag den 26. oktober kl. 13.00

Dagens tema er knyttet til     

Mangelsituasjoner og beredskap av legemidler i Norge

Tidligere Fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg, innleder med å gi en oversikt over utviklingen av og mulige årsaker til legemiddelmangel i Norge.

Foredragsholdere og temaer;

Nasjonalt legemiddelberedskapslager – sikrer kritiske legemidler til pasientene.

Oversikt over og muligheter for økt produksjon av legemidler i Norge.

Hvordan håndterer apotekene mangelsituasjonene? Presentasjon av forskningsrapport.

Det blir bespisning etter innleggene. Drikke betales av den enkelte.

Bindende påmelding ved innbetaling av kr 250,- pr person til bankkonto nr. 6003.05.05053 eller via VIPPS nr. 55 88 20. Påmeldingsfrist 12. oktober 2023.Vi ønsker å sette fokus på at mangel på legemidler nå har blitt et alvorlig helseproblem. Antall meldinger om mangler fra Legemiddelverket har nå passert 1500 pr år. Dette er ikke bare en utfordring i Norge, men har blitt et internasjonalt problem.

 

På møtet ønsker vi å belyse problematikken fra flere sider, ikke minst håndteringen av situasjonen i apotek der man nå må bruke en stor del av arbeidstiden til å forsøke å løse problemet ved å finne alternativer for pasienten. Det er gjort undersøkelser som dokumenterer resultater av det arbeidet som gjøres i apotekene.

Leder for Nasjonalt legemiddelberedskapslager vil fortelle om hva myndighetene gjør for å bedre på situasjonen, og leder av Ås Produksjonslab vil fortelle om mulighetene for norsk produksjon av legemidler.


Vi utsetter påmeldingsfristen til den 13. oktober og håper på et godt fremmøte om et viktig tema med stor betydning for veldig mange pasienter.

 


Høstmøtet 2023

- et samarbeid mellom 

NFF Pensjonistforum 

og 

Pensjonerte Apotekeres Forening (PAF)

26. oktober 2023

Lederne av NFF Pensjonistforum og PAF, Nina Refsum og Rolf Hermansen, ønsket 40 påmeldte deltagere velkommen til felles fagmøte. 

Tema for møtet var; 

Mangelsituasjoner og beredskap av legemidler i Norge

Foredragsholdere var;                                                                                                                         Pensjonert Fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg;                                       «En oversikt over utviklingen av og mulige årsaker til legemiddelmangel i Norge»

Leder av Nasjonalt legemiddelberedskapslager, Quynh Le;                                                      «Nasjonalt legemiddelberedskapslager – sikrer kritiske legemidler til pasientene”

Leder av Ås produksjonslab AS, Ørjan Leiknes Apeland;                                  «Oversikt over og muligheter for økt produksjon av legemidler i Norge»

Seniorrådgiver og forsker i Apotekforeningen, Janne Smedberg;                    «Hvordan håndterer apotekene mangelsituasjonene?» 

Hovedpunkter fra innleggene;

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap laget i 2019 en rapport «Analyser av krisesenarier» der legemiddelmangel havnet på 3. plass av 21 definerte krisesituasjoner.

Legemiddelmangel er et alvorlig samfunnsproblem som berører mange pasienter. Det er ikke kun en nasjonal utfordring, men et økende internasjonalt problem. Antall meldte mangler fra Legemiddelverket har økt jevnlig fra 34 i 2008 til anslått 1600 tilfeller i år.

Man må imidlertid skille mellom varslede mangler (Legemiddelverkets mangelliste) og faktiske mangler (når pasienten ikke får legemiddelet).

Legemiddelmangel kan ha ulike årsaker;

Hvordan kan problemet løses?

Nasjonalt legemiddelberedskapslager opererer med en fokusliste der ulike legemidler har forskjellig antall dager i beredskap. Målet er å sikre kritiske legemidler til pasientene. Helseforetakene eier og driver lagrene og Helsedirektoratet har ansvaret. Man opererer med 180 dager totalberedskap. 

En spesialistgruppe gir råd om hvilke virkestoff som må lagerføres. Det foreligger vurderingskriterier og prioritering blir gitt innenfor gitte økonomiske kriterier. Listen vurderes to ganger i året. Legemidlene som lagerføres har krav til minimum 12 mnd. holdbarhet. Det byr på problemer. Grossistene kan ikke ta ut legemidler fra lageret uten søknad. Totalt antall søknader i 2022 var 741, hvorav 548 til bruk i primærhelsetjenesten.

Det ble presentert 13 ulike legemiddelprodusenter i Norge med til sammen ca. 3000 ansatte. Hver produsent har sitt spesialområde, som f.eks. Vistin Pharma som kun produserer metformin. De har ca. 10% av verdensmarkedet.

Serviceproduksjon har resepturproduksjon, resepturleieproduksjon og lagerproduksjon, og omfatter også sykehusapotekene ved Ullevål, Rikshospitalet og Haukeland. Produksjon av Morfin ble trukket frem som et produkt som SPAS fikk tillatelse til å produsere midlertidig pga. alvorlig mangelsituasjon.

Ås produksjonslab har 13 ansatte om produserer 45 produkter for SPAS. 

For å få mer kunnskap om reell legemiddelmangel, gjennomførte Apotekforeningen kartleggingstudier av legemiddelmangel i primærhelsetjenesten både i 2019 (47 apotek) og i 2022 (36 apotek), begge studiene i en periode på 4 uker. 

Pasientene fikk i gjennomsnitt utlevert 96,5% av det som sto på resepten. Etter at apoteket hadde undersøkt lagersituasjonen både hos grossist og omkringliggende apotek, samt foreslått alternativer, gikk pasienten tomhendt fra apoteket uten en umiddelbar løsning i 0,3 – 0,7% (2019) og 0,5 - 1,1 % (2022) av det totale reseptsalget. Imidlertid utgjør dette mellom 170 000 og 581 000 reseptekspedisjoner. Det er også veldig tidkrevende for personalet på apoteket å finne gode løsninger for pasientene.

Apotekforeningen har utarbeidet en egen bransjestandard for håndteringen av legemiddelmangel i apotek. I forbindelse med implementeringen av bransjestandarden, er det laget et kurs hos Apokus om legemiddelmangel som er en obligatorisk opplæringsaktivitet i alle apotek.

De mange spørsmålene etter innleggene tydet på en stor interesse for temaet.