2021- 02 Innbydelse Julelunsj

Hei PAF medlemmer!

 

Endelig kommer påmeldingen til årets Julelunsj som avholdes på Gabelshus, Gabelsgate 16 i Oslo

den 22.november i tidsrommet  14  til 17.

Vi har med vilje ventet litt med påmeldingen for det er ikke lenger like greit med lange frister!

SISTE FRIST FOR PÅMELDING ER 4. NOVEMBER!

 

Påmeldning skjer ved innbetaling av kr 425,- per person til foreningens konto:

6003.05.05053. 

OPPGI NAVN!

 

Med hilsen

STYRET I PAF