2021 Årsberetning og regnskap


ÅRSREFERAT 2021


Som følge av pandemien ble det ikke avholdt årsmøte i PAF for 2020 på våren 2021. Det er derfor naturlig at en form for årsrapport eller års referat sammenfattes.


På vårparten var styrets medlemmer enige om å fortsette i de oppgaver som vi fikk på Årsmøtet for 2019. Styret har også tatt kontakt med Valgkomiteen som også har sagt seg villige til å forlenge mandatet.

Som følge av diverse koronarestriksjoner ble første styremøte avholdt hjemme hos Anne Lise Norheim, i Oslo. Til stede var Presidenten,

Wenche Aulie Olsen, kasserer Anne Lise Norheim, varamedlemmene

Marit Ulving og Rolf Hermansen samt sekretær Armand Fjeld. Einar H Magnussen hadde meldt forfall.

Agendaen var stort sett hvordan vi skulle jobbe videre og hva vi eventuelt kunne gjøre for å opprettholde medlemsmassen. Det ble laget en handlingsplan for resten av året og det første hinder vi måtte over var nye møtelokaler. Vi kan grunnet ombygging ikke lengre være i Apotekforeningens lokaler i Slemdalsveien. Etter forslag fra Presidenten ble Gabelshus utpekt som neste sted for Høstmøtet som ble avholdt 4. oktober.

Videre tok styret opp spørsmålet om Høsttur. Etter litt fram og tilbake var vi enige om at det ikke blir noe av under de rådende forhold av pandemien.

Julelunsj derimot var det et sterkt ønske om å få gjennomført. Presidenten fikk i oppgave å sjekke om Gabelshus kunne påta seg dette og om hvor mye det evt. ville koste den enkelte. Tidsrommet 22. til 25. november ble gitt som alternativ.

Neste på agendaen var spørsmålet om Vårtur, gjerne tilsvarende den som ble kansellert våren 2020 og skulle gått fra Basel til Amsterdam.

Marit og Einar sjekket dette ut og innbydelser ble sendt ut etter at det ble klart at det blir satt opp ny tur våren 2022.

Medlemsbrev ble så sendt ut med tid og sted for Høstmøte (4.10)og Julelunsj (22.11). I tillegg ble det også sendt ut krav om innbetalinger av kontingent, uforandret kr 200,-. Nå som vi er i gang igjen synes styret det er på sin plass å få en tilbakemelding på hvor mange medlemmer som fortsatt ønsker å være medlemmer i PAF.


Neste styremøte ble på Kaffistova 7.9. kl 12.30 med alle styrets medlemmer til stede. Høstmøtet og Julelunsjen var under kontroll.

Det samme var Vårturen på Rhinen. Vi prøver å arrangere Årsmøte i 2022 for året 2021, men har ennå ikke funnet egnet sted. Videre har vi mange navn på «blokka» mht. hvem som skal stå for det faglige programmet som vi pleier å ha etter at selve Årsmøtet er ferdig. Jeg nevner: Reidun Ree – beredskap, Anne Markestad – legemiddelverket,

Åge Nærdal – vaksineproduksjon, Leif Rune Skymoen – hva kan vi i Norge gjøre selv i pandemien, Kirsten Hjelle – beredskap.

Resultatet ble dog noe annet: Vi får et foredrag av Henrik Schultz om Livsvitenskap. Det tilsier at vi utsetter beredskapsproblematikken til Vårmøtet.


Høstmøtet ble avholdt på Gabelshus den 4. oktober kl 13 med 34 medlemmer forhåndspåmeldt. Vi hadde forhåndspåmelding av hensyn til de som ønsket lunsj etterpå. Hotellet krevde det.

Per Kristian Faksvåg, tidligere Fagdirektør i Apotekforeningen, holdt et meget interessant foredrag om «Utviklingen i apotekvesenet, et skråblikk før og etter ny Apoteklov». Etter 3 meget innholdsrike kvarter ble det litt tid til diskusjon og spørsmål med Rolf Hermansen som ordstyrer før de som ønsket det gikk til lunsj.

Styret hadde så et kort møte etterpå hvor diskusjonstema var rekrutteringsproblematikken. Uten inntak av flere nye og yngre medlemmer har vi som forening en meget kort horisont.

Rolf Hermansen har gått gjennom alternativene og har kommet til 4 muligheter:

  1. Vi fortsetter som før, noe som tilsier en ganske kort tidshorisont.

  2. Vi benytter «Etaten» til å friste kandidater fra 70- til midt på 80-tallet som har vært apoteker eller driftskonsesjonær til å bli medlemmer. Dette gir et lengre perspektiv, men ikke mye.

  3. Vi kan omfatte alle farmasøyter.

  4. Vi kan ta utgangspunkt i Farmasøytenes Pensjonist Forum.

Både c og d krever 2/3 flertall på et Årsmøte i tillegg til endring av foreningens Vedtekter. Alternativ «d» krever i tillegg et medlemskap i NFF.

Styret har ikke tatt endelig stilling til noen av disse alternativene, men mente at alternativ c og d kanskje var for radikale.


Julemøtet ble så avholdt på Gabelshus den 22. november fra kl 14 til 17. Det var påmeldt 53 personer. Presidenten holdt en grei redegjørelse hva styret har gjort til dato og ønsket så alle velkommen til bords.

Vi var vel alle enige om at maten var nydelig , men tallerkene var små. Dette er visstnok innført av Gunnhild Stordalen i E.A.T. forum for å redusere matsvinn fra Choicekjedens restauranter.


En måte å omgå ovennevnte alternativer for rekruttering var å kontakte enten pr. telefon eller pr. e-mail/SMS kandidater som har vært apoteker eller driftskonsesjonærer og nå er pensjonister om de kunne tenke seg å bli medlemmer i PAF.

Dette har blitt gjort og flere har takket ja. Vi avventer nå innsendte søknadskjemaer på email eller i posten.


Larvik 28.12.21

Armand Fjeld

(sekr.)