Startside


PAF - Pensjonerte Apotekeres ForeningForeningen ble opprettet 9. november 1959.

Foreningen består av pensjonerte apotekere og har til formål å ivareta pensjonerte apotekeres interesser og å bidra til en aktiv og sosial pensjonisttilværelse.

Foreningen har idag (31.12. 2019) 151 medlemmer.


PAF Styret valgt 12. februar 2020:

President:

Wenche Aulie Olsen

Gabelsgate 38

0272 OSLO

E-post: wencheaulie@gmail.com

Tlf: 474 55 528


Styremedlem:

Einar Magnussen

Hans Nordahlsgt. 96A

0485 OSLO

E-post: einerhm@online.no

Tlf: 995 22 412


Sekretær:

Armand Fjeld

Gloppeåsen 4

3261 LARVIK

E-post: laifj@online.no

Tlf: 950 39 167


Styremedlem:

Anne Lise Norheim

Postboks 137

3541 NESBYEN

E-post: anne.lise.norheim@nes.online.no

Tlf: 901 06 061

Varamedlemmer

Marit H Uhlving Rolf Hermansen

Sagadammen 3 Østre Totenveg 109 C

0884 OSLO 2816 Gjøvik

tlf:994 50 107 tlf: 911 32 440

E-post: marituh@online.no e-post: rolherm@online.noWebadresse: www.pafnorge.no