Startside

                      PAF   -   Pensjonerte Apotekeres Forening 

Foreningen ble opprettet 9. november 1959.

 

Foreningen består av pensjonerte apotekere og har til formål å ivareta pensjonerte apotekeres interesser og å bidra til en aktiv og sosial pensjonisttilværelse.

Pr 31.12.23 er det 120 medlemmer.


 


 Styret i PAF valgt  21.februar 2024

 

President:

Rolf Hermansen

 Østre Totenveg 109 C
2816 Gjøvik

 tlf: 911 32 440

 e-post: rolherm@online.no


Styremedlemmer:

Kasserer:

Marit Uhlving                                     

Sagadammen 3                                     
0884 OSLO                                              

tlf: 994 50 107                                         

E-post: marituh@online.no    


Sekretær:

Per Kristian Faksvåg

Klokkelia 30A
3531 Krokkleiva

tlf: 915 99 684

E-post: pkfaksvag@gmail.com          


Styremedlem:

Roar Orderdalen

Hågan 4,
2860 Hov

tlf: 926 40 810

E-post: rorderdalen@hotmail.comVaramedlemmer:

Bodil Ree

Øvre Dr. Holms vei 65
3274 Larvik

E-post: bodilree54@gmail.com

Tlf: 977 78 411

Bjørg Lorentzen

Eddas vei 44,
1386 Asker

tlf: 901 49 523

E-post: bjorg-lo@online.no
Valgkomite:

Erling Bruun

Elisabeth Laake

Per Steinar Lund    Webadresse:  www.pafnorge.no