Startside


PAF   -   Pensjonerte Apotekeres Forening
 

Foreningen ble opprettet 9. november 1959.
 
Foreningen består av pensjonerte apotekere og har til formål å ivareta pensjonerte apotekeres interesser og å bidra til en aktiv og sosial pensjonist tilværelse.
Foreningen har idag (31.12. 2018)  153 medlemmer.
 


PAF Styret valgt  6. februar  2019: 

 

President:

Knut-Erik Christensen

Sørkedalsveien 26D

0369 OSLO

E-post: knut.erik.christensen@outlook.com

Tlf: 900 15 147


Styremedlem:

Einar Magnussen

Hans Nordahlsgt. 96A

0485 OSLO

E-post: einerhm@online.no

Tlf:  995 22 412


Sekretær:

Armand Fjeld

Gloppeåsen 4

3261 LARVIK

E-post: laifj@online.no

Tlf:  950 39 167


Styremedlem:

Anne Lise Norheim                                    

Postboks 137                                          

3541 NESBYEN                                         

E-post: anne.lise.norheim@nes.online.no   

Tlf:  901 06 061                                      

   

Varamedlemmer 

Marit H Uhlving                                     Wenche Aulie Olsen

Sagadammen 3                                      Gabelsgate 38

0884 OSLO                                              0272 OSLO

tlf:994 50 107                                          tlf: 474 55 528

E-post: marituh@online.no                   e-post: wencheaulie@gmail.co

:Webadresse:  www.pafnorge.no  
Comments