Startside


PAF   -   Pensjonerte Apotekeres Forening
 

Foreningen ble opprettet 9. november 1959.
 
Foreningen består av pensjonerte apotekere og har til formål å ivareta pensjonerte apotekeres interesser og å bidra til en aktiv og sosial pensjonist tilværelse.
Foreningen har idag (15.02.2017)  160 medlemmer.
 

PAF

Styret valgt 15. februar  2017: 

 

President:

Kunt-Erik Christensen

Sørkedalsveien 26D

0369 OSLO

E-post: knut.erik.christensen@outlook.comTlf: 900 15 147


Sekretær: 

Arne Bentel                                   Endrer du  adresse eller e-mail gi beskjed her:

Ugleveien 10                                arnebentel@gmail.com 

GRÅLUM

E-post: arnebentel@gmail.com

Tlf.   691 44 488 / Mobil:     901 00 960


Kasserer:

Kjellbjørn Rusten

Underlia 6a

3021 DRAMMEN

E-post: gkrusten@gmail.com

Tlf:  913 90 979


Styremedlem:

Armand Fjeld

Gloppeåsen 4

3261 LARVIK

E-post: laifj@online.no

Tlf:  950 39 167


Varamedlemmer:

Anne Lise Norheim                                  Arne Trume    

Postboks 137                                             Prinsensgt. 56

3541 NESBYEN                                          8003 BODØ  

E-post: anne.lise.norheim@nes.online.no         E-post: arn-tru@online.no

Tlf:  901 06 061                                        Tlf: 755 27 812 / 924 11 839


                         

PAF styre 2017   

 Bakkerst: Armand, Arne Bentel, Kjellbjørn
                                  Foran:      Anne Lise, Knut-Erik, Arne Trume

Webadresse:  www.pafnorge.no  
Comments