2022-02 Innbydelse Høstmøte

INNKALLING TIL HØSTMØTE


Pensjonerte Apotekeres Forening arrangerer Høstmøte 12. oktober kl 13.00 i de tidligere

lokalene til Apotekernes Laboratorium, på Skøyen i Harbitzaleen, Oslo

Tema for dagen er: Legemiddel innovasjon – fra ide til produkt.

Foredragsholder er Professor Jo Klaveness.

Påmeldings frist er satt til 5. oktober med samtidig innbetaling av kr 400,- for lunsj deltakelse.

Vi må dessverre be om det beløpet for å delvis dekke inn kostnadene for lokalene.

Innbetaling skjer til foreningens kont: 6003.05.05053


Vel møtt!

Hilsen

Armand Fjeld

(sekr.)