2022 -01 Referat

MEDLEMSBREV NR 4 2022REFERAT FRA VÅRMØTET - TEMA SERVICEPRODUKSJON

Møtet ble avholdt 27.april I Laboratoriets lokaler i Harbitz alleen, Oslo


Foredragsholder var Reidun Ree, daglig leder for Serviceproduksjonen A/S

Til stede var det 24 medlemmer som fikk oppleve et utrolig interessant foredrag.

En kjapp historikk fra starten i Bergen i 1594 til dagens problematikk med nisjeproduksjon av legemidler som ikke har markedsførings tillatelse.

Som galeniker var tilgangen på råvarer og hvem som skulle bekoste disse et tilbakevennende problem samtidig som fremstillings metodikk og analysemetodikk og dokumentasjon utveksles med andre nordiske land slik at de til en viss grad kan dra veksler på hverandre.

Serviceproduksjon A/S har i dag 2 ansatte, men selve produsjonen utføres andre steder:


Sterile preparater , flytende - Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet


Sterile preparater, salver og kremer - Sykehusapoteket I Bergen


Flytende, ikke sterile preparater - Ås produksjonslab


Tabletter - Kragerø tablettproduksjon A/S


Flytende ildsfarlige produkter - Pharma Production


Hun kom også inn på beredskapsproblematikken. Det nytter ikke å begynne og lete etter løsninger når et problem oppstår. Det må legges til rette for at den økonomiske knuten løses og at det til enhver tid er et visst lager av essensielle råvarer.Hilsen

Armand Fjeld

(sekr.)