2022 - 01

Larvik 5.04.2022

MØTEINNKALLING


Det innkalles til Vårmøte, 27. april kl 13 i Laboratoriets lokaler Harbitz alleen 3, Oslo.

Foredragsholder vil være Reidun Ree, daglig leder av Serviceproduksjon. Hun vil ta for seg

“Utviklingen innen apotektilvirkning, erfaringer og tanker.”


Påmelding skjer ved innbetaling av kr 400,- for lunsj etter fordraget.

Beløpet innbetales til foreningens konto: 6003.05.05053. HUSK Å OPPGI NAVN!

Evt. VIPPS nr 55 88 20

Frist for innbetaling 20. april

Mht. Årsmøtereferatet så vil det sendes medlemmene så snart alle underskrifter foreligger.

(Postgangen er ikke lengre hva den var).


Med hilsen

STYRET I PAF

v. sekr. Armand Fjeld