2021-01

Hei PAF medlemmer!

Høstmøte avholdes den 4. oktober kl 13 – 16 i Gabelshus, Gabelsgate, Oslo

Foredragsholder vil være Per Kristian Faksvåg som vil ta for seg »utviklingen av Apotekvesenet; et skråblikk før og etter ny Apoteklov». Det legges opp til spørsmål og diskusjon etter foredraget.

Ordstyrer vil være styrets representant Rolf Hermansen.

Påmeldingsfrist er satt til 23. september og er binnende.

Samtidig ber vi om at det forhånds innbetales kr 315,- pr. person til lunsj med kaffe/te.

Innbetalingen skjer enten til foreningens bankkonto: 6003.05.05053

Eller til vår VIPPS konto: 55 88 20

NB! Det blir ikke anledning til kontantbetaling ved oppmøte!

Vel møtt!

Hilsen Armand Fjeld

(sekr.)