Medlemsbrev‎ > ‎

nr.4/2020

Hei PAF medlemmer!

Pandemien har redusert aktiviteten innen PAF som så mye annet.
Vi vet ennå ikke om vi klarer å få til noe høstmøte. Det vi dog kan opplyse om er at Wenche har kontaktet Thon Hotel Opera for om mulig å arrangere julelunsj. Dato er satt til 23. november . Tidspunkt kl 14  til kl 17. Med det forbehold at pandemien ikke blir til det verre.

Thon Hotel Opera har gitt oss et forslag som burde la seg gjennomføre for 80  personer.
Det er ennå alt for tidlig med påmeldinger og vi kommer tilbake med påmeldingsfrist og kuvertpris senere.
Denne mail er kun ment for å opplyse medlemmene om at dere ikke er glemt og at styret i PAF fremdeles fungerer!
Hold av 23. november på kalenderen om du/dere er interessert.
 
Pass på hverandre og hold avstand til andre. Vi ønsker dere alle en god sommer!
 
Hilsen styret i PAF
 

Comments