Medlemsbrev‎ > ‎

nr.1/2020

MEDLEMSBREV NR 1 FOR 2020

 Medlemmene innkalles herved til Årsmøtet for 2019 som vil avholdes i Norges Apotekforenings lokaler i Slemdalsveien 1, den 12. februar kI 16.00 

AGENDA FOR ÅRSMØTET

1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av referent 
4. Valg av medlem til å underskrive protokollen
5. Årsberetning
6. Regnskap 
7. Budsjett 
8. Valg 
9. Innkomne saker 

Styret opplyser samtidig at det ikke vil bli noen endring i kontigenten for 2020.

Etter at Årsmøtet er ferdig vil det bli et faglig foredrag ved farmasøyt Torgeir Heen som vil ta for seg Weiders Farmasøytiske Fabrikk, WEIFA' s historie. 
Deretter vil kvelden avsluttes med et koldtbord. De som vil delta på dette må melde seg på ved å betale til PAF's konto 6003.05.05053 kr 300. Husk å oppgi navn.

Vel møtt 

Armand Fjeld 
(sekr.)


Comments