Bli medlem

KOPIERE SKJEMA FØRST- Høyre klikk på musen og lagre skjema på nytt eller skrive ut.
 SÅ FYLLE UT INFO OG SENDE TIL SEKRETÆREN            
                                                        SØKNAD

                               om medlemskap i Pensjonerte Apotekeres Forening (PAF).

Sendes PAF ved sekretæren, Armand Fjeld, Gloppeåsen 4,3261 LARVIK

 

 

Navn: ……………………………………………………… Fødselsdato: …………

 

 

Adresse: …………………………………………………………………………….

 

 

Postnr.: ………………  Poststed.: ………………………………………………….

 

 

Telefon: ……………………   e-postadresse: ……………………………………...

 

 

Jeg har vært apoteker/driftskonsesjonær:

 

 

fra dato: ……………   til dato: …………….  Apotek: …………………………...

 

 

fra dato: ……………   til dato: …………….  Apotek: ……………………………

 

 

fra dato: ……………  til dato: ……………..  Apotek: ……………………………

 

 

Jeg er blitt uføretrygdet som apoteker/driftskonsesjonær ? (ja/nei) ……………. (se fotnoten)

 

Som etterlatt etter PAF’s medlem …………………………………………………

søker jeg om ekstraordinært medlemskap i PAF.

 

 

Sted: …………………………….…                              Dato.: …………………….

 

 

Underskrift: …………………………………………………………………………

 

 Fotnote, jfr. Lover for Pensjonerte Apotekeres Forening, §2: (gjelder fra februar 2009)

1. Søknad om medlemskap i Pensjonerte Apotekeres Forening (PAF) sendes til styret i PAF. Særskilt

    søknadsblankett skal benyttes.

2. Farmasøytisk kandidat kan etter fylte 62 år søke om medlemskap i PAF hvis han/hun har

    vært apoteker med bevilling og/eller driftskonsesjon i minst 2 sammenhengende år.

3. Farmasøytisk kandidat som blir uføretrygdet i sin funksjon som apoteker/driftskonsesjonær, kan søke

    medlemskap i PAF uavhengig av alder og funksjonstid som apoteker/driftskonsesjonær.

4. Også etterlatt (enke/enkemann/samboer) etter ordinært/ekstraordinært medlem kan opptas som ekstraordinært  

    medlem. Vedtak om slikt medlemskap fattes av Styret. Ekstraordinært medlem betaler ordinær kontingent.
 
 

 Obs:  Høyre klikk på musen  og skriv ut skjemaet.

Comments